We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â mater Adnoddau Dynol efallai y gwelwch ein bod eisoes wedi meddwl amdano. Edrychwch ar rai o'n cwestiynau mwyaf cyffredin ar gyfer:

Absenoldeb salwch

Mwy o gwestiynau...


Oriau hyblyg

Mwy o gwestiynau...


Rhannu absenoldeb rhiant

Mwy o gwestiynau...


Absenoldeb mamolaeth

Mwy o gwestiynau...


Mabwysiadu/Benthyg croth

Mwy o gwestiynau...

Os na allwch weld yr ateb yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r tîm Adnoddau Dynol.

Diweddarwyd y dudalen: 05/03/2020 14:54:57