We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cwrdd â'r tîm

Ymholiadau Cyffredinol

 • Cyflogres: 6141/6194 (CRPayroll@sirgar.gov.uk)
 • Hysbysebu/Gwneud cais am swydd: 6119 (Swyddi@sirgar.gov.uk)
 • Recriwtio/Gwiriadau Cyn Recriwtio: 6173/6082 (Recriwtio@sirgar.gov.uk)
 • Datgelu & Gwahardd: 6153 (CEDBS@sirgar.gov.uk)
 • Dechrau swydd newydd - Ysgolion: 6092/6114 (HRSchoolsteam@sirgar.gov.uk)
 • Dechrau swydd newydd - nid Ysgolion: 6168/6060 (CEHRM@sirgar.gov.uk)
 • Gadael y Cyngor  - Ysgolion: 6092/6114 (HRSchoolsteam@sirgar.gov.uk)
 • Gadael y Cyngor -  nid Ysgolion: 6168/6060 (CEHRM@sirgar.gov.uk)

Rheolwr AD

Alison Wood

E-bost: AMWood@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6152

Partner Arweiniol Busnes AD

Ann Clarke

E-bost: ALClarke@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6167

Partner Arweiniol Busnes AD

Rob Young

E-bost: RMYoung@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6125

Uwch Bartner Busnes AD (Addysg a Phlant)

Julie Stuart

E-bost: JStuart@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6375

Uwch Bartner Busnes AD (Cymunedau)

Kate Morgan

E-bost: KAMorgan@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6084

Uwch Ymgynghorydd AD

Lindsey Evans

E-bost: LCEvans@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6096

Uwch-Yymgynghorydd AD

Colleen Evans

E-bost: ColLEvans@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6122

Ymgynghorydd AD

Karen Thomas

Ardaloedd Corfforaethol

 • Gwasanaethau Plant
 • Llesiant Delta Wellbeing
E-bost: KaJThomas@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6080

Ymgynghorydd AD

Lowri Jones

 • Cwricwlwm a Lles
 • Gwasanaethau Addysg
 • Mynediad i Addysg
E-bost: LowriJones@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6078

Ymgynghorydd AD

Kim Richards

Ardaloedd Corfforaethol - Amgylchedd

 • Amgylchedd a Gwastraff
 • Cymorth Busness a Performiad/ Ryngwlado
 • Cynllinio
 • Eiddo (eithiro Glanhau)
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
E-bost: KERichards@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6077

Ymgynghorydd AD

Steve Ebsworth

Ardaloedd corfforaethol

 • Adfywio a Pholisi
 • Corfforaethol
 • Y Prif Withredwr
E-bost: SDJEbsworth@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6089

Ymgynghorydd AD

Michelle Lewis

Ardaloedd corfforaethol - Cymunedau

 • Cymorth Busnes
 • Gofal Cymdeithasol Oedolion (gan eithrio Gofal Cartref)
 • Gwasanaethau wedi'u hintergreiddio
 • Perfformiad a Systemau
E-bost: MCLewis@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6793
Hapus i siarad Cymraeg

Ymgynghorydd AD

Kirsty Nixon

Ardaloedd Corfforaethol - Cymunedau

 • Comisiynu
 • Cartrefi a Chymunedau mwy Diogel
 • Cydweithio Rhanbarthol
 • Gofal Cymdeithasol Oedolion (Gofal Cartref yn unig)
E-bost: KNixon@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6782

Ymhynghorydd AD

Linda Hutton

Ardaloeth Corfforaethol

 • Hamdden
 • Arlwyo
 • Glanhau
E-bost: LHutton@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6091

Cynorthwyydd Yngynghori AD

Darren Bonnell

Ardaloedd corfforaethol

 • Hamdden
 • Glanhau
 • Arlwyo
E-bost: DEBonell@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6095

Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Pobl

Rebecca Evans

Ardaloedd Corfforaethol

 • Arlywio
 • Glanhau

 

E-bost: RebeccaEvans@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6683

Uwch Ymgynghorydd Cyflogau a Gwobrwyo

Sue Hampton

 • Gwerthuso Swyddi
 • Gwobrwyo a budd-daliadau
E-bost: SHampton@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6157

Ymgynghorydd Gwasanaethau Pobl

Debra Osbourne

 • Gwerthuso Swyddi
 • Gwobrwyo a budd-daliadau
E-bost: Dosbourne@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6138

Ymgynghorydd Gwasanaethau Pobl

Suzanne Green

 • Cynllun Absennol Staff yr Ysgol
 • Ymddeol oherwydd salwch
E-bost: MSGreen@sirgar.gov.uk
Ffôn: 6704

Diweddarwyd y dudalen: 19/04/2021 10:54:54