We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Amgylchedd

Adran yr Amgylchedd

Rydym yn gyfrifol am:

  • y gwasanaethau cynllunio
  • cymorth busnes
  • datblygiad a pherfformiad
  • eiddo
  • gwasanaethau amgylcheddol a gwastraff
  • trafnidiaeth a pheirianneg

Digwyddiadau a Newyddion Diweddaraf i'r Staff

Darllenwch y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ddigwyddiadau yma. Os hoffech inni gynnwys stori newyddion neu digwyddiad sydd gennych anfonwch e-bost atom at Kellythomas@sirgar.gov.uk 

Byddwn yn parhau i ddosbarthu ein llythyr newyddion chwarterol i staff i bob un ohonoch drwy e-bost a phost.

Yr Iaith Gymraeg

Mae eich Arweinyddion a'ch Mentoriaid dros yr Iaith Gymraeg yma i'ch helpu i ddatblygu eich Sgiliau Cymraeg, ac i sicrhau ein bod yn cwrdd â gofynion Safonau'r Gymraeg a Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yn y gwaith! Am fanylion ynghylch y digwyddiad nesaf, cadwch lygad ar ein tudalen newyddion i'r staff a digwyddiadau.

Iechyd a Llesiant

Rydym yn ffodus iawn o gael Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant ardderchog yn gweithio yn ein hadran. Maent yn angerddol dros Iechyd a Llesiant yr holl staff. Maent yn ymdrechu i sicrhau bod yna mwy o weithgareddau Iechyd a Llesiant yn cael eu cynnal ledled ein gweithlu nag a welwyd erioed o'r blaen. Am y newyddion diweddaraf, cadwch lygad ar ein tudalen newyddion i'r staff a digwyddiadau a thudalen gweithgareddau/grwpiau.

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:42:48