We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Arweinwyr Cymraeg

Mae ein arweinwyr Cymraeg yma i:
  • Cynghori staff ar sut i ddarparu gwasanaethau dwyieithog
  • Cynorthwyo staff i wella eu sgiliau Cymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithlu
  • Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yn y Cyngor ac i'r cyhoedd.
Mae'n rhaid inni ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Cymraeg i'n trigolion. Mae oddeutu 78,000 o siaradwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin a dyma'r nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yn unrhyw un o'r Awdurdodau Unedol yng Nghymru.

A ydych chi'n ystyried dysgu'r iaith, yn ddysgwr Cymraeg neu'n siarad Cymraeg?
Cysylltwch â'ch Arweinwyr Cymraeg
Mae gennym restr wirio ar gyfer yr holl staff i sicrhau bod ganddynt y pethau sylfaenol ar waith i gyflawni'r safonau:

Kelly Thomas

E-bost: kellythomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228130
Hapus i siarad Cymraeg

Eleri Davies

E-bost: CLEDavies@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 246013
Hapus i siarad Cymraeg

Meirion Jones

E-bost: DMeirJones@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228226
Hapus i siarad Cymraeg

Nicola Olsson

E-bost: NicOlsson@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228287
Hapus i siarad Cymraeg

Vicky Guntrip

E-bost: VGuntrip@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 224558
Dwi'n dysgu Cymraeg

Rachel Jones

E-bost: RaJJones@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228846
Hapus i siarad Cymraeg

Sophie Lacey

E-bost: sjlacey@carmarthenshire.gov.uk
Hapus i siarad Cymraeg

Helen Morgan

E-bost: hmorgan@carmarthenshire.gov.uk
Hapus i siarad Cymraeg

Jonathan Evans

E-bost: jjevans@carmarthenshire.gov.uk
Hapus i siarad Cymraeg

Diweddarwyd y dudalen: 06/04/2021 10:58:18