We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Arweinwyr Cymraeg

Mae ein arweinwyr Cymraeg yma i:
  • Cynghori staff ar sut i ddarparu gwasanaethau dwyieithog
  • Cynorthwyo staff i wella eu sgiliau Cymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithlu
  • Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yn y Cyngor ac i'r cyhoedd.
Mae'n rhaid inni ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Cymraeg i'n trigolion. Mae oddeutu 78,000 o siaradwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin a dyma'r nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yn unrhyw un o'r Awdurdodau Unedol yng Nghymru.

A ydych chi'n ystyried dysgu'r iaith, yn ddysgwr Cymraeg neu'n siarad Cymraeg?

Cysylltwch â'ch Arweinwyr Cymraeg

'Clwb Clonc' - Coffi a Chymraeg

Pryd: Dydd Mawrth gyntaf o phob mis

Amser: 1:30 – 2:00yh

Croeso I pawb o Adran Ymgylchedd ymuno a ni.

Cyfle i Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg ddod ynghyd bob mis i sgwrsio yn Gymraeg dros baned.

Pwrpas y clwb cymraeg, yw cynnig cyfle i ddysgwyr a siaradwir wahanol lefelau, o lefel Mynediad i Uwch, ymarfer eu Cymraeg yn gosodiad anffurfiol.

Cliciwch i ymuno

Kelly Thomas

E-bost: kellythomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228130
Hapus i siarad Cymraeg

Eleri Davies

E-bost: CLEDavies@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 246013
Hapus i siarad Cymraeg

Meirion Jones

E-bost: DMeirJones@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228226
Hapus i siarad Cymraeg

Nicola Olsson

E-bost: NicOlsson@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228287
Hapus i siarad Cymraeg

Vicky Guntrip

E-bost: VGuntrip@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 224558
Dwi'n dysgu Cymraeg

Rachel Jones

E-bost: RaJJones@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228846
Hapus i siarad Cymraeg

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:40:51