We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ein Digwyddiadau ar gyfer Rheolwyr Pobl

Rydym yn cynnal y digwyddiad hwn er mwyn rhoi cyfle i reolwyr pob adran ddod ynghyd â staff a rheolwyr i annog gweithio rhyngadrannol.

Ein Digwyddiad Rheolwr Pobl ym mis Rhagfyr 2020:

Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar:

 • Troseddau a Thwyll Seiber
 • Ffyrdd Newydd o Weithio

Ein Digwyddiad Rheolwr Pobl ym mis Hydref 2020:

Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar:

 • Data a Gwneud Penderfyniadau Covid
 • Cydbwyso Bywyd Cartref / Gwaith
 • Gan fyfyrio ar y 6 mis blaenorol a'r heriau sydd o'n blaenau ar gyfer y 6 mis nesaf
 • Cyfathrebu

Y Digwyddiad ar gyfer Rheolwyr Pobl Mis Mehefin June 2020:

Fe wnaethom gynnal ein digwyddiad rhithwir cyntaf o'r natur hon ar 17 Mehefin 2020. Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar:

Nodiadau:

 • Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl:
  Mae Ruth yn dymuno annog presenoldeb ar ymwybyddiaeth hyfforddiant iechyd meddwl - mae straen ac iechyd meddwl yn dal i fod yn un o'r rhesymau mwyaf dros absenoldeb yn yr adran ac mae'r sefyllfa bresennol o bosibl yn ychwanegu at bryder a straen pobl - gan gynnwys ein hunain fel rheolwyr.
 • Offer ar gyfer staff yn y cartref: Mae canllawiau corfforaethol yn cael eu paratoi ynghyd â chyfathrebiadau i gefnogi'r broses. Gofynnwn i staff lenwi'r e-ffurflen DSE, bydd unrhyw ofynion yn cael eu nodi i'r rheolwyr perthnasol. Gofynnwn i atebion gael eu hystyried cymaint â phosibl e.e. llyfrau o dan liniadur, clustogau y tu ôl i chi i gefnogi eich cefnau. Gall staff a rheolwyr gysylltu gyda'i gilydd i drefnu casglu eitemau gofynnol o'u gweithfannau mewn swyddfeydd. Fel dewis olaf os oes angen eitemau mwy arnynt ac na casglu a cludo yn ddiogel, yna fel dewis olaf bydd modd cyflwyno cais i flwch post penodol a fydd yn cael ei sefydlu i ofyn ir eitemau cael i dosbarthu iddo nhw .Fydd angen i bob cais gael ei awdurdodi gan reolwr llinell. Mae adnoddau ar gyfer dosbarthu yn gyfyngedig felly gofynnwn i'r rhain gael eu cyflwyno fel dewis olaf yn unig. Dylai'r manylion llawn fod allan yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf.
 • Canllawiau What's app:
 • E-sgyrsiau: Bydd y tîm Iechyd a Lles yn cynnal e-sgwrs ar weithio gartref gyda phlant yn y dyfodol i bobl rannu awgrymiadau, byddant yn anfon y wybodaeth pan fyddant ar gael.
 • Adborth ar ein cyfarfod rhithwir cyntaf:
 • Roedd y digwyddiad hwn yn ddefnyddiol i 98%
 • Byddai 95% yn gweld digwyddiad yn y dyfodol yn ddefnyddiol
 • Y pynciau a oedd fwyaf poblogaidd ar gyfer y digwyddiad nesaf oedd - Trefniadau Gweithio yn y Dyfodol ac Adfer Gwasanaeth

Y Digwyddiad ar gyfer Rheolwyr Pobl Mis Tachwedd 2019:

Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Canolfan Selwyn Samuel ar y 26 Tachwedd 2019. Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar:

 • My View
 • Dynladdiad Corfforaethol

Y Digwyddiad ar gyfer Rheolwyr Pobl Mis Mai 2019:

Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr Ardd Fotaneg ar 16 Mai 2019. Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar:

 • Cynllunio'r gweithlu 
 • Iechyd a Llesiant- Nodi blaenoriaeth Llesiant tîm
 • Sut i greu gweithlu hapus a diogel

 

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:54:55