We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Ein Tîm Rheoli Adrannol

Cyfarwyddyr yr Amgylchedd

Ruth Mullen


Dwi'n dysgu Cymraeg

Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg

Stephen Pilliner


Pennaeth Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol

Ainsley Williams


Hapus i siarad Cymraeg

Pennaeth Cynllunio

Llinos Quelch


Hapus i siarad Cymraeg

Pennaeth Eiddo

Jonathan Fearn


Diweddarwyd y dudalen: 09/01/2020 15:44:55