We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Ein Tîm Rheoli Adrannol

Cyfarwyddyr yr Amgylchedd

Ruth Mullen


Dwi'n dysgu Cymraeg

Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg

Stephen Pilliner


Pennaeth Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol

Ainsley Williams


Hapus i siarad Cymraeg

Pennaeth Cynllunio

Llinos Quelch


Hapus i siarad Cymraeg

Pennaeth Eiddo

Jonathan Fearn


Diweddarwyd y dudalen: 09/01/2020 15:44:55