We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gweithgareddau/Grwpiau Iechyd a Llesiant

Cynllun Peilot Beiciau Adrannol i Staff

Angen gwneud taith fer ar gyfer anghenion gwaith o amgylch Caerfyrddin?

Mae'r manteision yn cynnwys:

  • cadw'n heini neu wella eich ffitrwydd
  • Gwneud eich rhan i leihau llygredd
  • helpu i wella'r amgylchedd drwy beidio â gyrru car
  • Mwynhau tywydd yr haf

I ddysgu mwy ac i archebu sesiwn sefydlu, cysylltwch â Kelly - estyniad 5130. Wedi ichi lwyddo i gwblhau y sesiwn sefydlu, mae modd archebu beiciau drwy Outlook.

Dosbarthiadau Ioga Arlein

Sesiynau Wythnosol:

  • Dydd Llun am 12.15pm am 30 munud
  • Dydd Iau am 7.30am am 45 munud

Cyflwynir yr holl sesiynau trwy Dimau Microsoft. Croeso i holl staff yr Amgylchedd!

Myrddin Milers - grŵp cerdded/rhedeg Parc Myrddin

Cyfarfod o flaen Adeilad 1 ar ddydd Mawrth a dydd Iau am 4:15pm, boed law neu hindda. Bydd y llwybrau'n newid bob tro. Gallwch redeg, gerdded neu loncian.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â CNelson@sirgar.gov.uk neu Palevans@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:47:01