We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gweithgareddau/Grwpiau Iechyd a Llesiant

Dosbarthiadau Ioga Arlein

Sesiynau Wythnosol:

  • Dydd Llun am 12.15pm am 30 munud
  • Dydd Iau am 7.30am am 45 munud

Cyflwynir yr holl sesiynau trwy Dimau Microsoft. Croeso i holl staff yr Amgylchedd!

Dydd Llun 12.15yp - Click here to join the meeting

E-goffi Parc Myrddin

Roeddem yn teimlo ei bod mor bwysig rhoi cyfle i staff gael cyswllt â staff y tu allan i'w tîm gwaith.

Rydyn ni i gyd yn colli'r sgyrsiau hynny nad ydyn nhw'n gysylltiedig â gwaith ac mae hwn yn gyfle i'r holl staff a fyddai fel arfer yn gweld ei gilydd yn y gegin neu wrth basio ar y safle ym Mharc Myrddin i ailgysylltu a chysylltu yn ôl. Rwy'n siŵr bod gennym lawer o bobl y gallwn feddwl amdanynt nad ydym wedi gweld / cysylltu â nhw ers mis Mawrth 2020, felly bydd hwn yn gyfle delfrydol.

Mae cwrdd â chydweithwyr ar gyfer sgyrsiau anffurfiol nad ydynt yn gysylltiedig â gwaith yn cael cefnogaeth lawn gan uwch reolwyr ac yn gorfforaethol - felly defnyddiwch y cyfle i gael seibiant byr o'r gwaith, ymlacio gyda phaned a sgwrsio.

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod pob dydd gwener 2.30yh

Ymunwch

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:47:01