We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Hyrddwyr Iechyd a Llesiant

Mae rôl yr hyrwyddwyr yn cynnwys:

  • Cydymffurfio â'r Gwerthoedd Craidd y cytunwyd arnynt; Cefnogi, Annog ac Ysbrydoli
  • Rhoi gwybodaeth i gydweithwyr am y rhaglen Iechyd a Llesiant
  • Cysylltu â'r rhaglen waith a bennwyd gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant
  • Defnyddio portffolio o ymgyrchoedd addas, gweithgareddau, rhaglenni, digwyddiadau, adnoddau ac ati i hyrwyddo iechyd a llesiant o fewn ein sefydliad a chyfeirio cydweithwyr i gyfleoedd ac adnoddau
  • Hyrwyddo diwylliant iach o fewn y gweithle
  • Cynorthwyo'r Cydgysylltydd Iechyd a Llesiant i fesur anghenion gweithwyr ac effeithiolrwydd ymyriadau
  • Darparu tystiolaeth a monitro gwybodaeth ar gyfer y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant
  • Rhannu arferion da ymhlith ei gilydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant, cysylltwch â Health&Wellbeing@sirgar.gov.uk

Rosie Carmichael

E-bost: RACarmichael@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228727
Dwi'n dysgu Cymraeg

Charlotte Thomas

E-bost: ChEThomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01558 825332
Dwi'n dysgu Cymraeg

Kelly Thomas

E-bost: kellythomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228130
Hapus i siarad Cymraeg

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:41:21