We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Hyrddwyr Iechyd a Llesiant

Mae rôl yr hyrwyddwyr yn cynnwys:

  • Cydymffurfio â'r Gwerthoedd Craidd y cytunwyd arnynt; Cefnogi, Annog ac Ysbrydoli
  • Rhoi gwybodaeth i gydweithwyr am y rhaglen Iechyd a Llesiant
  • Cysylltu â'r rhaglen waith a bennwyd gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant
  • Defnyddio portffolio o ymgyrchoedd addas, gweithgareddau, rhaglenni, digwyddiadau, adnoddau ac ati i hyrwyddo iechyd a llesiant o fewn ein sefydliad a chyfeirio cydweithwyr i gyfleoedd ac adnoddau
  • Hyrwyddo diwylliant iach o fewn y gweithle
  • Cynorthwyo'r Cydgysylltydd Iechyd a Llesiant i fesur anghenion gweithwyr ac effeithiolrwydd ymyriadau
  • Darparu tystiolaeth a monitro gwybodaeth ar gyfer y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant
  • Rhannu arferion da ymhlith ei gilydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant, cysylltwch â Health&Wellbeing@sirgar.gov.uk

Rosie Carmichael

E-bost: RACarmichael@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228727
Dwi'n dysgu Cymraeg

Charlotte Thomas

E-bost: ChEThomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01558 825332
Dwi'n dysgu Cymraeg

Kelly Thomas

E-bost: kellythomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228130
Hapus i siarad Cymraeg

Samara Hicks

E-bost: shicks@carmarthenshire.gov.uk

Sophie Lacey

E-bost: sjlacey@carmarthenshire.gov.uk

Emyr Phillips

E-bost: iephilips@carmarthenshire.gov.uk

Jonathan Evans

E-bost: jjevans@carmarthenshire.gov.uk


Helena Burke

E-bost: hburke@carmarthenshire.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:41:21