We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Mentoriaid Cymraeg

Bydd eich Mentoriaid Cymraeg yn eich helpu i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Gallant eich helpu i ymarfer yr hyn rydych eisoes wedi ei ddysgu, gwella eich hyder, neu brocio'r cof.

Bydd pob sesiwn fentora yn wahanol a chaiff ei haddasu yn unol â'ch anghenion a'r hyn yr hoffech ei gael o'r sesiynau.

I ofyn am fentor, cysylltwch â Kelly Morris drwy e-bost KellyAMorris@sirgar.gov.uk neu drwy neges destun 6774.

Nicola Olsson

E-bost: NicOlsson@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228287
Hapus i siarad Cymraeg

Kelly Thomas

E-bost: kellythomas@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228130
Hapus i siarad Cymraeg

Sarah Evans

E-bost: SLEvans@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228323
Hapus i siarad Cymraeg

Rachel Jones

E-bost: RaJJones@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228846
Hapus i siarad Cymraeg

Eleri Davies

E-bost: CLEDavies@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 226103
Hapus i siarad Cymraeg

Meirion Jones

E-bost: DMeirJones@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228226
Hapus i siarad Cymraeg

Diweddarwyd y dudalen: 08/01/2021 15:40:58