We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Arolygon staff

O fynegi eich barn ar wahanol agweddau ar weithio i'r awdurdod i glywed beth sydd wedi digwydd ar ôl ichi ddweud eich dweud - bydd yr holl atebion ar gael ar y dudalen hon!

Hyd yn hyn, gofynnwyd i staff fynegi eu barn ar themâu megis cyfathrebu a llesiant - bydd canlyniadau'r rhain yn cael eu lanlwytho cyn bo hir, cadwch lygad ar y dudalen hon. Bydd rhagor o arolygon cyn bo hir.

Peidiwch â phoeni os ydych wedi colli cyfle i ddweud eich dweud ar unrhyw un o'r materion sydd eisoes wedi cael sylw - manteisiwch ar y cyfle hwn i anfon unrhyw adborth sydd gennych chi at ein Prif Weithredwr.

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:42:47