We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Arolygon staff

O fynegi eich barn ar wahanol agweddau ar weithio i'r awdurdod i glywed beth sydd wedi digwydd ar ôl ichi ddweud eich dweud - bydd yr holl atebion ar gael ar y dudalen hon!

Hyd yn hyn, gofynnwyd i staff fynegi eu barn ar themâu megis cyfathrebu a llesiant - bydd canlyniadau'r rhain yn cael eu lanlwytho cyn bo hir, cadwch lygad ar y dudalen hon. Bydd rhagor o arolygon cyn bo hir.

Peidiwch â phoeni os ydych wedi colli cyfle i ddweud eich dweud ar unrhyw un o'r materion sydd eisoes wedi cael sylw - manteisiwch ar y cyfle hwn i anfon unrhyw adborth sydd gennych chi at ein Prif Weithredwr.

Diweddarwyd y dudalen: 24/08/2021 09:30:43