We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Arolygon staff

O fynegi eich barn ar wahanol agweddau ar weithio i'r awdurdod i glywed beth sydd wedi digwydd ar ôl ichi ddweud eich dweud - bydd yr holl atebion ar gael ar y dudalen hon!

Hyd yn hyn, gofynnwyd i staff fynegi eu barn ar themâu megis cyfathrebu a llesiant - bydd canlyniadau'r rhain yn cael eu lanlwytho cyn bo hir, cadwch lygad ar y dudalen hon. Bydd rhagor o arolygon cyn bo hir.

Peidiwch â phoeni os ydych wedi colli cyfle i ddweud eich dweud ar unrhyw un o'r materion sydd eisoes wedi cael sylw - manteisiwch ar y cyfle hwn i anfon unrhyw adborth sydd gennych chi at ein Prif Weithredwr.

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:42:47