We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu Sir Gaerfyrddin

Cofiwch ddiogelu eich hun a phobl eraill a dilynwch y canllawiau diweddaraf bob amser.

Y neges genedlaethol yw bod yn rhaid parhau i weithio gartref lle bo’n bosibl.

Os na allwch weithio gartref, nid yw'r rheoliadau wedi newid - mae'n rhaid i chi gadw pellter corfforol o ddau fetr oddi wrth bobl eraill yn eich gweithle.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau gwaith presennol, rydym yma i'ch cefnogi a gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar y tudalennau hyn.

Ewch i'r dudalen Newyddion i gael cyngor cyffredinol ar gyfer y sir gyfan a'r wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch weld amrywiaeth o gwestiynau cyffredin a'r rheoliadau llawn ar wefan Llywodraeth Cymru

 

Lawrlwythiadau

Mynediad Cyflym at Wybodaeth Allweddol

Covid 19 Mynediad Cyflym I Reolwyr (284KB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 24/11/2020 13:52:45

Gofynnwch gwestiwn