We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu Sir Gaerfyrddin

Symudodd Cymru i lefel rhybudd sero ar 7 Awst, yn dilyn yr adolygiad diweddaraf o’r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru.

Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut gallwch gadw'n ddiogel a pha reolau sydd ar waith i ddiogelu pobl yn ystod lefel rhybudd 0.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau gwaith presennol, rydym yma i'ch cefnogi a gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar y tudalennau hyn.

Ewch i'r dudalen Newyddion i gael cyngor cyffredinol ar gyfer y sir gyfan a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth.

Diweddarwyd y dudalen: 10/08/2021 09:33:45

Gofynnwch gwestiwn