We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau coronafeirws

Dros yr wythnosau nesaf, bydd angen i ni i gyd gefnogi ein Grŵp Rheoli Tactegol wrth i ni baratoi ar gyfer coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin a rheoli'r effaith bydd yn ei chael.

Wrth i'r sefyllfa ddatblygu, efallai y byddwn yn gweithredu nifer o fesurau wrth gefn i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn sefyllfa unigryw sy'n newid drwy'r amser. Rydym yn sylweddol bod gan bob un ohonoch sgiliau a allai fod yn ddefnyddiol wrth i ni ymateb dros yr wythnosau nesaf, a byddwn yn ddiolchgar o gael eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth os bydd angen. Mae'n bosibl y bydd hyn yn cynnwys gofyn i chi helpu tîm arall neu newid eich lleoliad gwaith.

Byddwn yn cyfleu’r wybodaeth ddiweddaraf i bob un ohonoch am y penderfyniadau y byddwn yn eu cymryd a'r adborth o adolygiad y Llywodraeth ymhen tair wythnos.

 

Diweddarwyd y dudalen: 09/04/2020 16:02:10

Gofynnwch gwestiwn