We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu Sir Gaerfyrddin

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Cofiwch ddiogelu eich hun a phobl eraill a dilynwch y canllawiau diweddaraf bob amser.

Y neges genedlaethol yw bod yn rhaid parhau i weithio gartref lle bo’n bosibl.

Os na allwch weithio gartref, nid yw'r rheoliadau wedi newid - mae'n rhaid i chi gadw pellter corfforol o ddau fetr oddi wrth bobl eraill yn eich gweithle.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau gwaith presennol, rydym yma i'ch cefnogi a gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar y tudalennau hyn.

Ewch i'r dudalen Newyddion i gael cyngor cyffredinol ar gyfer y sir gyfan a'r wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch weld amrywiaeth o gwestiynau cyffredin a'r rheoliadau llawn ar wefan Llywodraeth Cymru

 

Lawrlwythiadau

Mynediad Cyflym at Wybodaeth Allweddol

Covid 19 Mynediad Cyflym I Reolwyr (284KB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 12/02/2021 09:07:46

Gofynnwch gwestiwn