We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau coronafeirws

Mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae wrth sicrhau bod ein gwasanaethau critigol yn parhau i gael eu darparu yn ystod pandemig COVID-19.

Wrth i'r sefyllfa ddatblygu, rydym wedi gweithredu nifer o fesurau wrth gefn i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau critigol mewn sefyllfa unigryw sy'n newid drwy'r amser. Rydym yn sylweddol bod gan bob un ohonoch sgiliau a allai fod yn ddefnyddiol wrth i ni barhau i ymateb ac rydym yn ddiolchgar am y cydweithrediad a'r gefnogaeth yr ydych wedi'i roi hyd yn hyn.

Er mwyn eich cefnogi rydym wedi datblygu'r canllawiau Coronafeirws canlynol a luniwyd yn benodol ar eich cyfer chi, ein staff. Y tudalennau hyn yw'r brif ffynhonnell wybodaeth am y Coronafeirws ac maent yn cael eu defnyddio i sicrhau bod pawb yn cael y wybodaeth ddiweddaraf o ran unrhyw newidiadau i gyngor y llywodraeth a phan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud am wasanaethau'r Cyngor.

Diweddarwyd y dudalen: 29/05/2020 13:00:39

Gofynnwch gwestiwn