We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu Sir Gaerfyrddin

Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut gallwch gadw'n ddiogel a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl yn ystod lefel rhybudd 1.

Ar bob lefel, mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol mewn lleoliadau cyhoeddus o dan do sydd ar agor (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau).

Os na allwch weithio gartref, nid yw'r rheoliadau wedi newid - mae'n rhaid i chi gadw pellter corfforol o ddau fetr oddi wrth bobl eraill yn eich gweithle.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau gwaith presennol, rydym yma i'ch cefnogi a gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar y tudalennau hyn.

Ewch i'r dudalen Newyddion i gael cyngor cyffredinol ar gyfer y sir gyfan a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth.

Lawrlwythiadau

Mynediad Cyflym at Wybodaeth Allweddol

Covid 19 Mynediad Cyflym I Reolwyr (284KB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 19/07/2021 14:17:22

Gofynnwch gwestiwn