We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19

Bydd holl ganllawiau a deddfwriaeth y Llywodraeth yn cael eu hadolygu'n barhaus er mwyn sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu'r holl gamau rhesymol er mwyn sicrhau diogelwch yr holl weithwyr ac aelodau o'r cyhoedd wrth gyflawni ei waith.

Bydd angen i bob gweithiwr sicrhau bod arferion gweithio diogel gan gynnwys arferion hylendid da, mesurau cadw pellter cymdeithasol a dulliau cyfyngu (ei ddal, ei daflu, ei ddifa, ac ati.) yn cael eu dilyn.

O ran y canllawiau sy'n berthnasol i gategorïau o bobl sy'n eithriadol o agored i niwed (gwarchod), y rhai sy’n agored i niwed a chategorïau eraill sy'n gofyn am weithredu mesurau ychwanegol, dilynwch ein canllawiau Coronafeirws neu ewch i llyw.cymru/coronafeirws

I gael cyngor penodol i wasanaeth, cyfeiriwch at yr arfer gweithio diogel perthnasol ar gyfer y gweithgaredd sy'n cael ei gynnal. Os hoffech gael unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth bellach, cysylltwch â'n tîm Iechyd a Diogelwch.

Diweddarwyd y dudalen: 12/08/2021 13:56:15