We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dychwelyd i'r gweithle

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn parhau i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd ac felly fe'ch atgoffir y dylai eich staff barhau i weithio gartref oni bai nad yw'n bosibl iddynt wneud hynny. 

Fodd bynnag, os oes angen o ran busnes, lles neu hyfforddiant; neu broblemau yn ymwneud â mynediad i'r rhyngrwyd lle mae angen i'ch staff ddychwelyd i'r gweithle yn rheolaidd, bydd angen i chi gael cymeradwyaeth y Pennaeth Gwasanaeth cyn y gall eich staff ddychwelyd.

I wneud hyn, bydd angen i chi lenwi ffurflen 'Cais am i staff ddychwelyd i'r gweithle'. Bydd angen i chi gwblhau'r camau canlynol cyn y gallwch gyflwyno cais*:

Bydd y rheolwr yn llenwi'r ffurflen hon, a bydd angen llenwi ffurflen ar wahân ar gyfer pob aelod o staff.

*Os oes gennych aelod o staff sy'n bwriadu mynd i'r swyddfa ar sail ad hoc, er enghraifft am cyfarfod ad hoc, neu i ddefnyddio argraffydd, neu gasglu offer o'r swyddfa, nid oes angen i chi lenwi'r ffurflen hon. Dylech barhau i ddefnyddio eich gweithdrefn bresennol gyda'ch Person sy'n Gyfrifol am y Safle.

Cyflwyno cais

Diweddarwyd y dudalen: 05/08/2021 12:13:38