We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cadw Pellter Cymdeithasol - Pecyn cymorth a chanllawiau offer

Wrth i’r Cyngor ail-ddechrau ei wasanaethau yn ystod y pandemig Coronafeirws, mae’n hanfodol bod aelodau’r cyhoedd, cwsmeriaid a staff yn hyderus ein bod yn darparu gwasanaethau mewn modd diogel a chyfrifol. Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i ni gadw pellter o 2 fetr, lle bynnag y bo’n bosibl, yn y gweithle ac fel Cyngor, mae’n rhaid i ni sicrhau y cydymffurfir â’r ystod lawn o fesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ddarparu ein gwasanaethau.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar reolwyr i sicrhau bod aelodau’r cyhoedd, ein cwsmeriaid a’n staff yn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cyn defnyddio’r pecyn cymorth hwn, byddwch wedi cael caniatâd gan y Grŵp Rheoli Aur i ailddechrau eich gwasanaeth, byddwch wedi cwblhau asesiad risg, byddwch wedi cwblhau’r Rhestr Wirio Adfer ac wedi datblygu Cynllun Adfer. Ni fyddwch yn gallu archebu unrhyw gyflenwadau heb Asesiad Risg.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn cymorth?

Am gopi o'r eitemau sydd ar gael i'w harchebu, lawrlwythwch ein Pecyn Cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol a chanllawiau offer. Bydd y ddogfen hon yn rhestru'r holl eitemau sydd ar gael i chi, gan gynnwys:

  • Posteri a negeseuon
  • Paneli arwyddion allanol
  • Baneri
  • Graffeg llawr
  • Sgrîn diogelu persbecs
  • Marciau llawr a mesuriadau
  • Arwyddion ar gyfer mannau gwaith
  • Arwyddion drysau ‘Prysur’
  • Ddillad llachar
  • Cyfarpar Diogelu Personol

I archebu'r eitemau hyn, bydd angen i chi anfon eich manylion a chopi o'ch asesiad risg i offerdiogelupersonolCyffredinol@sirgar.gov.uk.

Cadw Pellter Cymdeithasol - Pecyn cymorth a chanllawiau offer (.pdf)

Fel arall, gallwch lawrlwytho ac argraffu'r posteri canlynol yr ôl yr angen.

Cadw pellter cymdeithasol

Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 1 person ar y tro

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r ardal hon wedi’i chyfyngu i 1 person ar y tro.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 2 berson ar y tro

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r ardal hon wedi’i chyfyngu i 2 berson ar y tro.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 3 berson ar y tro

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r ardal hon wedi’i chyfyngu i 3 berson ar y tro.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 4 berson ar y tro

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r ardal hon wedi’i chyfyngu i 4 berson ar y tro.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Uchafswm o 5 berson ar y tro

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r ardal hon wedi’i chyfyngu i 5 berson ar y tro

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Mynediad yn unig

Yn unol â'r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r drws hwn ar gyfer mynediad yn unig. Diolch yn fawr.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Allanfa yn unig

Yn unol â'r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r drws hwn ar gyfer allanfa yn unig. Diolch yn fawr.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Ar gau

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol mae'r ardal hon ar gau. Diolch yn fawr.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Dim mynediad

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Dim allanfa

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Dilynwch y system unffordd

Mae gan yr adeilad hwn system unffordd yn unol â'r mesurau cadw pellter cymdeithasol. Dilynwch y saethau.

Lawrlwytho

System unffordd

Un ffordd

Saeth i'r chwith

Lawrlwytho

System unffordd

Un ffordd

Saeth i'r dde

Lawrlwytho

System unffordd

Golchwch eich dwylo

Cofiwch olchi eich dwylo yn rheolaidd ac yn drylwyr.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Glanhau

Diheintydd dwylo

Mae diheintydd ar gael i lanhau eich dwylo'n rheolaidd.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Glanhau

Gorsaf diheintydd

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Glanhau

Ei ddal, Ei daflu, Ei ddifa

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Glanhau

Desg ar gael

Mae'r ddesg hon ar gael i'w defnyddio. Cofiwch lanhau'r ddesg hon cyn ei defnyddio ac ar ddiwedd y dydd.

Lawrlwytho

Arwyddion desg

Desg ar gael ar gyfer:

[Enw]

Lawrlwytho

Arwyddion desg

Nid yw'r ddesg hon yn cael ei defnyddio

Yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol, ni ddylid defnyddio'r ddesg hon er mwyn sicrhau pellter diogel rhwng staff.

Lawrlwytho

Arwyddion desg

Gegin/drws yr oergell

Peidiwch â gadael dim yn yr oergell dros nos.

Lawrlwytho

Arwyddion drws

Peidiwch â defnyddio’r fainc hon

Yn unol â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol nid yw’r fainc hon i gael ei defnyddio.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Cofiwch lanhau'r cyfarpar ar ôl ei ddefnyddio

Helpwch i atal y feirws.

Lawrlwytho

Golchwch dwylo / Glanhau

Gorchuddion wyneb

Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Gorchuddion wyneb

Gorchuddion wyneb

Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn yr ardal hon.

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Gorchuddion wyneb

Gofalwch fod y gweithle wedi'i awyru

Lawrlwytho

Pellter cymdeithasol

Arwyddion drws

Arwyddion desg

Diweddarwyd y dudalen: 25/02/2021 17:32:10