We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Profion llif unffordd

Nid oes symptomau gan tua 1 o bob 3 o bobl sydd â coronafeirws ond gallant heintio eraill o hyd.

Cael prawf yn rheolaidd yw'r unig ffordd o wybod a oes gennych y feirws. Os yw pobl yn cael prawf positif ac yn hunanynysu, mae'n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau coronafeirws.

Os oes gennych symptomau COVID-19 mae angen i chi gael prawf PCR

Gallwch archebu profion llif unffordd cyflym ar-lein i gael eu dosbarthu i'ch cartref. Gallwch hefyd gasglu pecynnau profi drwy fynd i'r mannau casglu. Dewch o hyd i'ch man casglu agosaf a'r oriau agor

Defnyddir dyfeisiau llif unffordd (LFDs) i adnabod pobl â COVID-19 pam nad ydyn nhw'n dangos symptomau. Os nad ydynt yn cael eu canfod, byddant yn parhau i ledaenu’r feirws. Mae cymaint ag un o bob tri o bobl â COVID-19 yn dangos dim arwyddion o’i gael, hynny yw eu bod yn ‘asymptomatig’. Mae profi'r rhai heb symptomau yn offeryn pwysig yn y frwydr yn erbyn coronafirws. Gall pob achos cadarnhaol a nodwyd helpu i atal llawer mwy o heintiau.

Mae hunan-brofi ar gyfer COVID-19 yn syml, yn gyflym a gellir ei gynnal gartref heb yr angen i fynd i ganolfan brawf neu bostio samplau i labordy i'w dadansoddi. Mae LDFs yn hawdd eu defnyddio ac yn rhoi canlyniadau mewn 30 munud. Maent yn hawdd i'w dehongli a gellir eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau.

Mae gan lawer o bobl â COVID-19 symptomau ysgafn, neu hyd yn oed ddim symptomau o gwbl, ond gallant ledaenu'r firws o hyd. Gyda hunan-brofion rheolaidd gallwn arafu’r lledaeniad a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein teuluoedd a'n cymunedau.

Rydym yn annog ein holl staff i gymryd rhan yn yr ymgyrch bwysig hon i wneud eich gweithle a'ch cymuned leol yn fwy diogel. Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi ymlaen llaw am gymryd rhan.

 

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 12/08/2021 13:56:15