We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Arlwyo

Beth yw'r Rôl?

 • Rôl: Arlwyo

Beth yw'r gradd?

 • Gradd: A

Profiad/Gofynion:

 • Profiad/sgiliau arlwyo/domestig cyffredinol
 • Helpu i baratoi, cynhyrchu a gweini prydau bwyd mewn lleoliadau gofal ac addysg amrywiol.

Crynodeb o'r Dyletswyddau:

 • Cynorthwyo â pharatoi bwyd, diodydd a chyflawni gwaith coginio sylfaenol yn unol â chanllawiau'r Awdurdod ynghylch trefnu a gweini bwyd.

 • Cyflawni dyletswyddau cyffredinol yn y gegin a'r ystafell fwyta, e.e. golchi llestri, gosod a chlirio offer a byrddau, glanhau'r gegin er mwyn i'r gegin weithredu'n hwylus.

 • Cynorthwyo â rheoli stoc, y gwaith papur a'r cofnodion cysylltiedig yn unol â gweithdrefnau'r adran a'r gwasanaeth arlwyo.

Cymorth Datblygu/Sgiliau

 • Ymrwymiad i Werthoedd Craidd
 • Rheoli Heintiau
 • Codi a Chario
 • Diogelu
 • Hylendid Bwyd

Diweddarwyd y dudalen: 12/10/2020 12:12:18