We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Glanhawr/Cynorthwyydd Domestig

Beth yw'r Rôl?

 • Rôl: Glanhawr/Cynorthwyydd Domestig

Beth yw'r gradd?

 • Gradd: A

Profiad/Gofynion:

 • Profiad/sgiliau tasgmon / domestig cyffredinol
 • Yn unigol neu fel rhan o dîm, ymgymryd â glanhau mannau penodol er mwyn sicrhau y cânt eu cadw'n lân ac yn hylan.

Crynodeb o'r Dyletswyddau:

 • Glanhau, golchi, brwsio, hwfro, gwacáu'r biniau sbwriel, polisio a dwstio mannau penodol (a allai gynnwys y toiledau a'r cawodydd) a'r gosodion a'r ffitiadau gan ddefnyddio offer trydan lle bo'n briodol.

 • Sicrhau bod offer a deunyddiau'n cael eu storio'n gywir gan roi gwybod i oruchwylydd/swyddog am beiriannau sydd â nam arnynt yn gywir

 • Archebu deunyddiau glanhau (lle bo'n berthnasol)

Cymorth Datblygu/Sgiliau

 • Ymrwymiad i Werthoedd Craidd
 • Rheoli Heintiau
 • Codi a Chario
 • Diogelu

Diweddarwyd y dudalen: 12/10/2020 12:12:18