We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Argraffyd Diofyn

Argraffydd Diofyn

Ar ôl y newidiadau i amgylchedd argraffu Konica, gofynnir ichi sicrhau mai ‘CCC Printer’ yw eich argraffydd diofyn.

 

Cliciwch ar yr icon  chwilio a chwilio am 'Printers'

 

Cliciwch ar 'Printers & Scanners'

Gwnewch yn siŵr nad oes tic ar bwys ‘Let Windows manage my default printer’.

Cliciwch ar 'CCC Printer'

 

Cliciwch ar Manage

Cliciwch ar Set as default. Gallwch chi hefyd glicio ar ‘Print a test page’ i wneud yn siŵr ei bod yn gweithio.

 

CCC Printer fydd eich argraffydd diofyn o hyn ymlaen.

 

Diweddarwyd y dudalen: 04/12/2020 15:02:51