We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Dull newydd o roi gwybod am nwyddau traul a namau mewn perthynas ag argraffwyr Konica Minolta

Unrhyw broblemau cyffredinol yn ymwneud ag argraffydd amlswyddogaeth Konica megis: papur yn mynd yn sownd, codau namau, ansawdd gwael y print neu'r copi - cysylltwch â Konica yn uniongyrchol drwy ffonio 0871 574 7200, opsiwn 3. (Cofiwch nodi rhif eich offer, eich lleoliad a'ch manylion cyswllt.)

 

Nwyddau traul: Mae arlliwyddion a blychau gwastraff yn cael eu cynnwys mewn system archebu awtomatig. I archebu staplau cysylltwch â Konica yn uniongyrchol drwy ffonio 0871 574 7200, opsiwn 2.

 

Mewn perthynas â dilysu cardiau adnabod, problemau cysylltu â'r gweinydd neu unrhyw broblemau argraffu eraill cysylltwch â Desg Gymorth Cyngor Sir Caerfyrddin drwy'r Porth Hunanwasanaeth 

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:01:22