We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Bitlocker: Amgryptio gliniadur

Ers diwedd 2016 mae'r gliniaduron a ddarperir gan y Gwasanaethau TG wedi cael eu diogelu gan raglen amgryptio Microsoft Bitlocker. Drwy newid ein meddalwedd amgryptio i Bitlocker gallwn gynnig manteision eraill, megis rhif PIN unigol ar gyfer pob dyfais a hunanwasanaeth ar gyfer rhifau PIN.

Beth fydd yn digwydd os anghofia i fy rhif PIN?

Gofynnwyd ichi ddewis rhif PIN pan gafodd eich dyfais ei gosod, er mwyn datgloi'r gliniadur. Os byddwch yn anghofio'ch rhif PIN ac yn methu mewngofnodi i'r ddyfais bydd gennych ddau ddewis.

Dewis 1: Hunanwasanaeth (Argymhellir): Os oes gennych fynediad i ddyfais arall (cyfrifiadur neu gliniadur) sydd wedi'i chysylltu i'n rhwydwaith bydd modd ichi ddatgloi'r gliniadur eich hun a dewis rhif PIN newydd.

Sylwch:  Bydd y broses hon ond yn gweithio os ydych wedi mewngofnodi i'r gliniadur yn y gorffennol.

  1. Mewngofnodwch i Windows ar y ddyfais arall, gan ddefnyddio manylion eich cyfrif defnyddiwr.
  2. Agorwch borwr y we ac ewch i https://bitlocker
  3. Trowch eich gliniadur ymlaen a phwyswch ar fotwm Escape i gyrraedd tudalen adfer Bitlocker
  4. Teipiwch 8 nod cyntaf eich côd adfer (fe'i dangosir ar eich gliniadur) yn y maes ‘Recovery Key ID’ ar hunanwasanaeth Bitlocker; newidiwch y ‘Rheswm’ i ‘Lost PIN/Passphrase’ a chliciwch ar ‘Get Key’
  5. Teipiwch y côd adfer 48 digid ac os yw'r côd yn gywir pwyswch Enter; dylai Windows ddechrau llwytho yn ôl yr arfer

Dewis 2: Desg Gymorth TG: Os nad oes mynediad gennych i ddyfais arall er mwyn datgloi eich gliniadur eich hun, gallwch ffonio'r Ddesg Gymorth TG ar rif ffôn 01267 24(6789) a byddwn yn eich tywys drwy'r broses dros y ffôn.

Sut ydw i'n newid fy rhif PIN?

  1. Pan fyddwch wedi mewngofnodi i Windows cliciwch ar y botwm Cychwyn ac wedyn  ar ‘Panel Rheoli’. Ym mlwch chwilio'r Panel Rheoli teipiwch ‘BitLocker Encryption Options’ a phwyswch
  2. Dewiswch ”Manage your PIN” a newidiwch eich rhif PIN. Teipiwch eich PIN newydd yn y ddau faes a dewisiwch ”Reset PIN”.

Does dim Bitlocker ar fy ngliniadur, oes modd i mi ei gael?

Mae'r ateb yn dibynnu ar fodel a gwneuthuriad eich gliniadur – os yw model eich gliniadur yn gymwys ond nad ydych yn rhedeg Bitlocker, cofnodwch alwad gyda'r Ddesg Gymorth TG er mwyn ei ddiweddaru.

Lenovo: Pob model yn gymwys

Toshiba: Rhai modelau'n gymwys – gallwch ddiweddaru os oes Toshiba Tecra gennych.Mae profion yn mynd rhagddynt ar y modelau eraill i gyd.

Panasonic: Pob model yn gymwys

Diweddarwyd y dudalen: 31/01/2017 14:56:57