We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Beth yw'r arferion gorau ar gyfer Dewch â'ch Dyfais eich hun (BYOD)?

Bydd cael mynediad i'r gwasanaethau hyn ar eich dyfais eich hun yn cynnig llawer o fanteision. Fodd bynnag, er mwyn gwneud y defnydd gorau o BYOD, fe'ch cynghorir i ddilyn yr arferion gorau canlynol:

Osgoi agor yr ap y tu allan i'ch oriau gwaith

Gall gwirio negeseuon e-bost a hysbysiadau eraill y tu allan i oriau gwaith eich sbarduno i feddwl am waith, hyd yn oed os nad ydych yn ymateb. Yr arfer gorau yw defnyddio'r ap fel y byddech yn defnyddio cyfrifiadur, gan ei ddiffodd ar ddiwedd y dydd. Bydd hyn o fudd i'ch llesiant drwy gadw llinell glir rhwng gwaith a bywyd, gwella'ch cwsg a'ch helpu i fod yn effro ac yn gynhyrchiol ar gyfer y diwrnod canlynol.

Diffodd hysbysiadau

Yn gysylltiedig â'r uchod, mae diffodd eich hysbysiadau yn golygu eich bod yn llai tebygol o glicio ar yr eicon pan nad ydych yn gweithio. Os oes angen i chi gael hysbysiadau, yna gallwch eu diffodd ar ddiwedd y dydd fel y byddech chi'n diffodd eich cyfrifiadur. Hyd yn oed os nad ydych yn agor yr ap, gallai gweld nifer o hysbysiadau o'r ap eich achosi chi i deimlo dan bwysau.

Dyma sut mae troi'r hysbysiadau ymlaen ac i ffwrdd yma.

Osgoi anfon e-byst neu negeseuon y tu allan i oriau gwaith

Os ydych chi'n cofio rhywbeth wrth eistedd yn gwylio'r teledu neu wrth i chi fod allan am dro, gall fod yn demtasiwn i anfon e-bost neu neges i dawelu'ch meddwl. Fodd bynnag, gall hyn gael effaith negyddol ar bobl eraill, hyd yn oes os byddwch yn dweud wrthynt nad ydych yn disgwyl iddynt ymateb tan oriau gwaith.

Yr arfer gorau yw ysgrifennu'r neges ar ddarn o bapur a'i adael gyda'ch dyfais ar gyfer y diwrnod gwaith nesaf. Bydd hyn hefyd yn eich atal rhag cael sgyrsiau seiliedig ar waith gyda chydweithwyr y tu allan oriau gwaith neu gael eich denu at waith arall. Os byddai'n well gennych ddrafftio'r e-bost, gallech ei gadw yn eich drafftiau neu ohirio danfon yr e-bost.

Cyngor i reolwyr llinell

Trafodwch â'ch staff beth yw'r canllawiau arferion gorau o ran llesiant ar gyfer BYOD wrth gofrestru.

Diweddarwyd y dudalen: 27/05/2020 10:40:38