We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Diffodd Hysbysiadau E-bost a Chalendr Outlook

E-bost Android

1. Agorwch ap Outlook ar eich ffôn symudol Android. Gwasgwch ar y tair llinell lorweddol yng nghornel chwith uchaf y sgrin.

2. Gwasgwch ar yr eicon cogen, yn y gornel chwith isaf i fynd i'r Gosodiadau.

3. O dan yr adran bost, gwasgwch ar 'Notifications'.

4. Ar y sgrin nesaf, gwasgwch ar yr opsiwn 'Notifications' eto.

5. Gwasgwch ar 'None' o'r opsiynau sy'n ymddangos.

Calendr Android

1. Dilynwch gamau 1 a 2 o'r cyfarwyddiadau e-bost uchod.

2. Y tro hwn, ar y sgrin uchod, gwasgwch ar yr opsiwn 'Notifications' yn uniongyrchol o dan yr adran 'Calendar'. Efallai y bydd angen i chi sgrolio i lawr y sgrin i weld yr opsiwn hwn.

3. Gwasgwch ar bob un o'r tri opsiwn ('Events', 'All-day Events' a 'Sound') ar y sgrin nesaf, a sicrhewch fod 'None' wedi'i ddewis ar gyfer pob un ohonynt.

E-bost iPhone

1. Agorwch ap Outlook ar eich iPhone. Gwasgwch ar yr eicon ar y chwith uchaf ger 'Inbox', bydd hyn naill ai'n dangos llun ohonoch chi neu eich blaenlythrennau.

2. Gwasgwch ar yr eicon cogen yn y gornel chwith isaf i weld y gosodiadau.

 

3. Ar frig y sgrin, yn uniongyrchol o dan 'Email', gwasgwch ar 'Notifications'.

 

4. O dan opsiynau 'Office 365 - ...', gwasgwch ar 'None'.

Calendr iPhone

1. Dilynwch gamau 1 a 2 o'r cyfarwyddiadau e-bost uchod.

2. Y tro hwn, ar y sgrin uchod, gwasgwch ar yr opsiwn 'Notifications' yn uniongyrchol o dan yr adran 'Calendar'.

3. Gwasgwch ar y togl 'Enable Notifications' fel ei fod wedi'i ddiffodd a'i fod yn edrych fel y llun isod.

Diweddarwyd y dudalen: 27/05/2020 10:37:07