We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dewch â'ch Dyfais eich hun (BYOD)

Mae BYOD yn caniatáu i chi gyrchu data gwaith yn ddiogel o'ch dyfais symudol bersonol (Apple neu Android). Gellir cyrchu'r data hwn o amrywiaeth o apiau Microsoft, y gellir eu lawrlwytho o'ch App Store, mae'r rhain yn cynnwys Outlook (e-bost), OneDrive (storio data/ffeiliau), Office (Word, Excel a PowerPoint) a Teams/Skype (cydweithredu a chyfathrebu).

Sylwch: Nid ydym yn cynnig BYOD ar gyfer systemau gweithredu Windows neu Mac, mae mynediad o'r systemau hyn wedi'i gyfyngu i ddyfeisiau corfforaethol yn unig.

Er mwyn defnyddio BYOD ar eich dyfais bersonol, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais trwy'r ffurflen gais hon.

Er mwyn defnyddio BYOD ar eich dyfais bersonol, bydd angen i chi wneud cais trwy eich rheolwr llinell. Byddwch yn ymwybodol na fydd BYOD yn addas ar gyfer pob aelod o staff o bosibl, a chaiff y cais ei ganiatáu yn ôl disgresiwn eich Pennaeth Gwasanaeth. Anfonir y canllawiau llawn at ddefnyddwyr ar ôl iddynt gael caniatâd, bydd yn rhaid i ddefnyddwyr hefyd dderbyn y Polisi BYOD a darllen y telerau ac amodau wrth gofrestru ar gyfer BYOD am y tro cyntaf.

1. Dyfeisiau iOS (Apple) – Ewch i gam 2, nid oes angen Intune, sef Ap Porth y Cwmni ar eich dyfais. 

Dyfeisiau Android
– Agorwch storfa Goggle Play a chwiliwch am "Intune Company Portal" – Sicrhewch ei fod wedi cael ei gyhoeddi gan Microsoft, ac yna lawrlwythwch/gosodwch yr ap.
Company Portal App

Logo Intune, Ap Porth y Cwmni

PWYSIG: NID oes angen i chi agor neu fewngofnodi i'r ap hwn. Yr unig beth sydd ei angen yw ei fod ar eich dyfais.

2. Agorwch yr App Store ar eich dyfais. Bellach byddwch yn gallu lawrlwytho apiau Microsoft megis Outlook, Office, Teams, OneNote, OneDrive a Skype for Business. Lawrlwythwch yr apiau sydd eu hangen arnoch ac arhoswch iddynt orffen lawrlwytho.

3. Ar gyfer pob ap Microsoft rydych wedi'i lawrlwytho bydd angen ichi fewngofnodi iddo gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Sir Gaerfyrddin a'ch cyfrinair. Pan fyddwch yn mewngofnodi i'r ap yn gyntaf, gofynnir ichi ddarllen a derbyn y Polisi BYOD a'r Telerau ac Amodau. Nodwch y bydd yr holl Apiau'n ailddechrau pan fyddwch yn eu defnyddio am y tro cyntaf tra bod ein polisïau diogelwch yn cael eu rhoi ar waith.

Diogelwch y Ddyfais: Os nad oes gan eich dyfais rif PIN neu ddiogelwch biometrig (ôl bys neu wyneb) arni, bydd angen ichi osod rhif PIN cyn y gallwch ddefnyddio Apiau BYOD.

Hysbysiadau:
Os byddwch yn dymuno stopio'r hysbysiadau ar gyfer unrhyw un o Apiau BYOD, gellir gwneud hyn fel arfer yn y gosodiadau ar gyfer pob ap, er enghraifft ar yr ap Outlook. cliciwch ar y botwm gosodiadau a sgroliwch i lawr hyd nes y gwelwch 'notificatons'. Yma byddwch yn gallu stopio neu newid yr hysbysiadau os nad ydych am iddynt darfu arnoch yn ystod cyfnodau amser penodol.

Mae yna nifer o apiau defnyddiol y gallwch eu lawrlwytho ar eich dyfais bersonol ar ôl i BYOD gael ei sefydlu'n llwyddiannus, mae'r rhain yn cynnwys:

  • Microsoft Outlook - Bydd hwn yn eich galluogi i gyrchu eich e-byst gwaith a'ch calendr.
  • Microsoft OneDrive - Bydd hwn yn eich galluogi i gyrchu eich holl ffeiliau/data personol.
  • Microsoft Office - Mae'r ap hwn yn ymgorffori Word, Excel, PowerPoint ac apiau Microsoft defnyddiol eraill sy'n eich galluogi i weld a golygu nifer o fathau o ddogfennau.
  • Timau Microsoft a Skype for Business - Offer cyfathrebu sy'n eich galluogi i gyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr a defnyddwyr allanol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r apiau symudol hyn, gweler y dolenni a’r lawrlwythiadau yn yr adran ‘Dolenni a Lawrlwythiadau’ ar waelod y dudalen hon.

Diweddarwyd y dudalen: 27/04/2020 11:16:29