We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

MS OneDrive ar Ddyfeisiau Symudol

Mae MS OneDrive wedi cael ei awdurdodi i chi ei ddefnyddio, i'ch galluogi i gyrchu a throsglwyddo lluniau gyda'r dyfeisiau llaw Android.

Gallwch ddewis defnyddio MS OneDrive i dynnu lluniau. Bydd y rhain yn arbed yn awtomatig, a byddant yn dod yn hygyrch ar unrhyw ddyfais rydych yn ei defnyddio ac yn mewngofnodi i OneDrive. Mae hyn hefyd yn creu copi wrth gefn petai'r ffôn yn mynd ar goll/cael ei ddifrodi. Mae angen data neu signal Wi-Fi er mwyn i hyn weithio.

Er mwyn defnyddio OneDrive i dynnu a chadw lluniau, dylech gyflawni'r canlynol:

 • Agorwch 'OneDrive ' ar eich dyfais symudol
 • Cliciwch ar y botwm (+) ar waelod cornel dde'r dudalen (cylch glas)
 • Bydd angen i chi lithro ar draws a dewis llun neu ddogfen. Cliciwch i dynnu llun
 • Bydd opsiwn naill ai i ddileu (symbol bin) neu gadw'r llun (symbol tic) yn ymddangos
 • Pan fyddwch wedi dewis yr opsiwn 'tic', bydd y llun yn cael ei drosglwyddo yn awtomatig i'ch ffolder One Drive
 • Rydych yn gallu golygu'r llun a newid y teitl cyn ei gadw

[Yn anffodus, nid yw'r un peth yn wir am fideos, ond mae hyn yn cael ei ystyried ar hyn o bryd.]

Rwy'n ymwybodol bod llawer ohonoch yn ymweld â safleoedd ledled y Sir ac felly gall signal symudol fod yn ysbeidiol iawn. Gallwch dynnu lluniau drwy ddefnyddio'r camera ar y ffôn. Gellir llwytho’r rhain i MS OneDrive pan fyddwch ar safle lle mae signal Wi-Fi neu signal data ar gael. Fe'ch cynghorir i lwytho'r lluniau yn ddyddiol neu'n fwy rheolaidd oherwydd gall nifer fawr o luniau gymryd llawer o amser a defnyddio llawer o ddata ac ni allwn adfer lluniau coll o ddyfeisiau.

Er mwyn trosglwyddo lluniau a dynnwyd gyda chamera'r ddyfais symudol:

 • Agorwch 'One Drive ' ar eich dyfais symudol
 • Cliciwch ar yr arwydd (+) ar ochr dde uchaf y sgrin (wrth ymyl y chwyddwydr)
 • Dewiswch 'Upload’
 • Dewiswch lun/lluniau
 • Mae'n bosibl y gallai'r lluniau lwytho i OneDrive yn awtomatig yn ystod y cam hwn

Os na fydd hyn yn digwydd, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • Caniatáu OneDrive i gael mynediad i'r lluniau
 • Dewiswch y lluniau rydych chi am eu trosglwyddo
 • Bydd yn rhaid i chi ddewis y tic ai lwytho'r lluniau

Os na fydd hyn yn llwyddo, bydd angen i chi drosglwyddo'r lluniau yn uniongyrchol o'r ap lluniau:

 • Agorwch yr ap lluniau
 • Dewiswch luniau i'w llwytho
 • Cliciwch ar y llun
 • Cliciwch ar yr eicon rhannu
 • Dewiswch yr opsiwn 'Switch to Work'
 • Dewiswch OneDrive o'r opsiynau
 • Dewiswch y ffolder o fewn OneDrive a chadw yn yr adran 'Attachments/Documents' neu greu un ar gyfer lluniau
 • Cliciwch ar y symbol tic

Er mwyn trosglwyddo lluniau/dogfennau o negeseuon testun:

 • Cliciwch ar y llun/dogfen yn y neges, cliciwch ar y symbol rhannu
 • Sgroliwch ar draws yr opsiynau ar y brig nes i chi weld OneDrive
 • Dewiswch OneDrive
 • Dewiswch y ffolder o fewn OneDrive i gadw'r lluniau sef: ‘Attachments/Documents' neu greu un ar gyfer lluniau
 • Cliciwch ar y symbol tic

Er mwyn mewngofnodi i MS OneDrive ar eich gliniadur:

 • Os yw'ch dyfais wedi'i huwchraddio i Windows 10, dilynwch y camau isod i gael OneDrive yn weithredol ar eich gliniaduron.

Cliciwch ddwywaith ar yr eicon MS OneDrive i'w agor, mae hwn ar waelod ochr dde'r bar tasgau.

Gofynnir i chi fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair. Cliciwch ‘next’ dro ar ôl tro hyd nes bod y broses wedi'i chwblhau.

Ewch i 'My Computer/This PC'  lle dylai fod ffolder OneDrive ar gael. Gallwch dde-glicio ar y ffolder hon a chreu llwybr byr i'ch bwrdd gwaith neu'ch bar tasgau.

Bydd MS OneDrive nawr yn barod i'w defnyddio.

Efallai y bydd angen i chi hefyd fewnbynnu eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar y ffôn.

 

 

Dim ond o un ddyfais y mae angen i chi ddileu data, bydd hyn yn cael ei ailadrodd i bob dyfais gyda'ch cyfrif OneDrive.

 

Bydd angen dileu â llaw y  lluniau sy'n cael eu tynnu gan ddefnyddio camera'r ffôn a hynny o fewn yr ap lluniau.

 

 • Os yw eich dyfais yn gweithredu ar Windows 7, yna bydd angen ei huwchraddio:

 

Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG drwy'r porth hunanwasanaeth, gan nodi bod angen uwchraddio i WIN10. Cofiwch gynnwys y cyfarwyddyd hwn ar yr alwad a nodyn bod angen sicrhau bod MS OneDrive yn weithredol ar eich dyfais er mwyn i chi ei ddefnyddio.

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:02:17