We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Microsoft Office 365

Mae Office 365 yn edrych yn wahanol i fersiynau blaenorol felly mae Microsoft wedi creu cyfres o ganllawiau i'ch helpu chi i leihau'r elfen ddysgu.

Canllaw Cychwyn Cyflym Excel 365

Canllaw Cychwyn Cyflym Excel 365

Os ydych chi'n newydd i Excel 365, mae'r canllaw am ddim hwn yn cynnig cynghorion buddiol i'ch helpu chi i ddod o hyd i bethau.

Canllaw Cychwyn Cyflym PowerPoint 365

Canllaw Cychwyn Cyflym PowerPoint 365

Pan fyddwch chi'n agor PowerPoint 365 am y tro cyntaf, byddwch chi'n gweld fod gennych nifer o ddewisiadau o ran cychwyn arni - defnyddio templed, thema, ffeil ddiweddar neu gyflwyniad gwag.

Canllaw Cychwyn Cyflym Outlook 2013

Canllaw Cychwyn Cyflym Outlook 2013

Rydym wedi ailddylunio Outlook 2013 er mwyn darparu profiad glân a chlir tebyg i ddarn gwag o bapur.

Canllaw Cychwyn Cyflym Word 365

Canllaw Cychwyn Cyflym Word 365

Pan fyddwch chi'n agor Word 365 am y tro cyntaf, byddwch chi'n gweld fod gennych nifer o ddewisiadau o ran cychwyn arni - defnyddio templed, ffeil ddiweddar neu ddogfen wag.

Diweddarwyd y dudalen: 09/04/2020 16:49:02