We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Recordiadau Cyfarfodydd Microsoft Teams a Digwyddiadau Byw

Ble mae recordiadau Cyfarfodydd Teams yn cael eu storio?

Os ydych wedi cael caniatadau Gweinyddwr ar gyfer Microsoft Stream, bydd yr holl recordiadau yn ddiofyn yn cael eu lanlwytho i Stream yn awtomatig. I weld y recordiad, ewch i Stream > Fy Nghynnwys > Cyfarfodydd.

Gallwch ddod o hyd i Stream drwy glicio ar “Pob Ap” yn Office 365 ar-lein.

Roedd recordiad 30 munud wedi defnyddio tua 238mb o le storio.

Pan fydd y cyfarfod wedi dod i ben, byddwch hefyd yn derbyn e-bost sy’n cynnwys dolen gyswllt â’r recordiad ar Stream.

Os nad ydych wedi cael caniatadau Gweinyddwr ar gyfer Stream, ni fydd recordiad y Cyfarfod Teams yn cael ei lanlwytho i Stream. Yn hytrach, byddwch yn gallu lawrlwytho’r recordiad o sgwrs y cyfarfod (fel y dangosir isod) yn syth i’ch ffolder Lawrlwythiadau ar eich cyfrifiadur.

Ble mae recordiadau Digwyddiadau Byw Teams yn cael eu storio?

Nid yw Digwyddiadau Byw Teams yn cael eu lanlwytho’n awtomatig i Stream ar hyn o bryd, ond gellir eu lanlwytho â llaw.

I ddod o hyd i’ch recordiad Digwyddiad Byw, edrychwch yn y cofnod calendr am y digwyddiad a sgroliwch i lawr i Rheoli Adnoddau Digwyddiad Byw. Mae’n rhaid ichi lawrlwytho’r recordiad cyn ichi ei lanlwytho i Stream.

Sylwer: Nid yw recordiadau digwyddiadau byw a gynhyrchwyd yn Teams yn cael eu harbed yn Microsoft Stream ar hyn o bryd. Gallwch lawrlwytho’r recordiad o fanylion y cyfarfod a’i lanlwytho â llaw i Microsoft Stream ar ôl y digwyddiad. (ffynhonnell Microsoft).

Diweddarwyd y dudalen: 16/07/2020 13:43:39