We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Skype i fusnesau

Gall Skype helpu pawb i fod yn fwy cynhyrchiol, gydag offer a nodweddion i ganfod a chysylltu â phobl yn rhwydd mewn gwahanol fannau. Bydd Skype yn dechrau'n awtomatig pan fyddwn yn mewngofnodi i'n dyfeisiau er mwyn i eraill allu cysylltu â ni yn rhwydd. Gellir defnyddio Skype i ryngweithio gyda'n gilydd ond gall sefydliadau allanol a dinasyddion, hyd yn oed, ei ddefnyddio hefyd. Does dim rhaid iddynt fod yn ddefnyddwyr Skype i gymryd rhan mewn sgwrs ar Skype.

Mae sefydliadau yn gosod mwy o bwyslais ar gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith: gan ein galluogi i gydweithio pryd a ble rydym angen, ond yn caniatáu i ni hefyd fanteisio ar gyfnod 'i ni ein hunain' er mwyn dod o hyd i syniadau a chwblhau tasgau. Mae'r math yma o dechnoleg yn helpu i gyflawni'r cydbwysedd hwn, gan alluogi gweithwyr i gyfathrebu, rhannu gwybodaeth a chydweithio mewn amser go iawn, pan mae'n gwneud synnwyr a ble bynnag yr ydym.

Fideo-gynadledda a chyfarfodydd ar-lein

Fideo-gynadledda a chyfarfodydd ar-lein

Gallwch fideo-gynadledda neu wneud galwadau sain yn rhwydd, p'un a ydych chi yn y swyddfa neu'n gweithio o bell. Cynhaliwch gyfarfodydd ar-lein o unrhyw le gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad a sefydliadau partner.

Negeseua Gwib (IM)

Negeseua Gwib (IM)

Gallwch anfon neges wib at un neu ragor o'ch cysylltiadau ar-lein yn yr un sgwrs neu mewn mwy nag un sgwrs. Gallwch dagio eich cysylltiadau hyd yn oed, er mwyn cael eich hysbysu yn syth pan fyddan nhw'n dod yn rhydd.

Presenoldeb

Presenoldeb

Mae Skype yn dangos presenoldeb unigolyn i chi yn ôl ei ddyddiadur Outlook. Mae'n rhoi gwybod i chi a ydyw ar gael, mewn cyfarfod, allan o'r swyddfa neu wedi gofyn bod neb yn tarfu arno.

Skype for Business: Dysgwch y wybodaeth sylfaenol

Skype for Business: Dysgwch y wybodaeth sylfaenol

Os ydych yn newydd i raglen Skype for Business, byddem yn argymell eich bod yn gwylio'r fideo byr yma gan Microsoft.​

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2020 17:18:20