We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cynnal Cyfarfodydd dros y Cyfrifiadur

Gallwch ddefnyddio eich calendr Outlook i drefnu cyfarfodydd Skype for Business dros y Cyfrifiadur. Gellir trefnu cyfarfodydd gyda chysylltiadau mewnol ac allanol. Gall Cyfarfodydd dros y Cyfrifiadur arbed amser a chostau teithio ac mewn llawer o achosion, gallant fod yr un mor fuddiol â chyfarfod wyneb yn wyneb.

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio’r tiwtorial fideo byr hwn gan Microsoft ynghylch sut i gynnal cyfarfod dros y cyfrifiadur.

Sut ydw i'n trefnu cyfarfod Skype for Business?

  1.  Agorwch eich calendr Outlook.
  2. Cliciwch ar y botwm 'Home' yn y gornel chwith uchaf.
  3. Cliciwch ar 'New Skype Meeting'.
  4. Cwblhewch y cais am gyfarfod yn ôl yr arfer gan nodi cyfeiriadau e-bost cyfranogwyr y cyfarfod ac amser a dyddiad y cyfarfod.
  5. Yna cliciwch 'Send’.
  6. Bydd y cyfranogwyr hynny yn cael nodyn cais am gyfarfod a gallant ddewis 'Accept' neu 'Decline'.

Sut ydw i'n ymuno â chyfarfod Skype for Business?

Adeg y cyfarfod Skype for Business, mae tair ffordd o ymuno:

  • Dewis 1: Ar yr ap Skype for Business, cliciwch ar y botwm 'Meeting' ac yna cliciwch ddwywaith ar y cyfarfod yr hoffech ymuno ag ef.
  • Dewis 2: Agorwch y cais am gyfarfod yn eich calendr Outlook a chliciwch ar 'Join Skype Meeting'.
  • Dewis 3: Cliciwch ar 'Join Online' pan fydd y neges atgoffa am y cyfarfod yn ymddangos. 

Sylwch: Os nad oes Skype for Business gan gyfranogwyr y cyfarfod, gofynnir iddynt lawrlwytho ategyn gwe a fydd yn caniatáu iddynt ymuno â'r cyfarfod.

Diweddarwyd y dudalen: 20/03/2020 10:54:07