We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Galwad fideo gyda Defnyddiwr Allanol

Defnyddiwr Cyngor Sir Caerfyrddin - Paratoi ar gyfer y Cyfarfod

Agorwch eich calendr Outlook a chliciwch ar 'New Skype Meeting' ar frig y dudalen. Yna, paratowch y cyfarfod fel y byddech yn ei wneud wrth baratoi unrhyw gais am gyfarfod mewnol arall. Fodd bynnag, sicrhewch eich bod yn nodi cyfeiriad e-bost llawn y defnyddiwr cyhoeddus (yr ydych am gael y cyfarfod Skype ag ef) yn y rhan 'Required'. Yna, anfonwch y cais am gyfarfod a bydd y defnyddiwr cyhoeddus yn ei gael mewn e-bost.

Adeg y cyfarfod, cliciwch ddwywaith ar apwyntiad y cyfarfod yn eich calendr Outlook a chliciwch ar y ddolen 'Join Skype Meeting'.

Y Defnyddiwr Cyhoeddus - Defnyddio Ffôn Symudol

Mae angen i'r defnyddiwr cyhoeddus lawrlwytho Skype for Business (rhaid iddo fod yn Skype for Business yn hytrach na Skype) ar ei ffôn symudol yn gyntaf. Dim ond ei lawrlwytho sydd ei angen; does dim angen i'r defnyddiwr cyhoeddus fewngofnodi. Cyn belled â'i fod wedi'i lawrlwytho ar y ffôn, mae hynny'n iawn.

Adeg y cyfarfod, mae angen i'r defnyddiwr cyhoeddus agor ei e-byst ar ei ffôn symudol, dod o hyd i'r e-bost sy'n cynnwys y cais am gyfarfod Skype gan ddefnyddiwr Cyngor Sir Caerfyrddin, a chlicio ar y ddolen 'Join Skype Meeting' yn yr e-bost. Dylai hyn lwytho'r ap Skype for Business ar ei ffôn. Yna, mae angen iddo glicio ar 'Join as Guest' a theipio ei enw cyn clicio ar yr eicon saeth isod.

Yn ystod y cyfarfod, gall droi ei fideo ymlaen drwy glicio ar yr eicon fideo, a throi ei feicroffon ymlaen drwy glicio ar yr eicon meicroffon.

Y Defnyddiwr Cyhoeddus – Defnyddio gliniadur/cyfrifiadur

Ar ôl i'r cyfarfod gael ei drefnu, a'i anfon gan y defnyddiwr CSC, bydd y defnyddiwr cyhoeddus yn cael e-bost yn ei fewnflwch. Dylai'r defnyddiwr cyhoeddus glicio 'Yes' i dderbyn y cais am gyfarfod cyn gynted ag y bydd yn cael yr e-bost. Yna, ar amser y cyfarfod, bydd yn mynd yn ôl i'r e-bost yn ei fewnflwch, ac yn clicio ar 'Join Skype meeting’. Gweler y llun isod:

Yna bydd y defnyddiwr cyhoeddus yn gweld tudalen fel yr un yn y llun isod. Ar y sgrin hon mae angen clicio ar 'Install and Join with Skype Meetings App (web)’. 

Ar ôl clicio ar 'Install and Join with Skype Meetings App (web)', gofynnir iddo osod meddalwedd (o'r enw 'SkypeMeetingsApp') ac mae angen lawrlwytho, rhedeg a gosod y feddalwedd hon.

Ar ôl rhedeg y feddalwedd hon, bydd yn gweld y sgrin isod. Yma mae angen iddo deipio ei enw yn y blwch testun a chliciwch ar y botwm 'Join'.

Yna bydd y defnyddiwr yn ymuno â'r cyfarfod Skype, a bydd yn gweld y ffenestr isod. Yn ddiofyn, bydd meicroffon y defnyddiwr cyhoeddus wedi'i dawelu, a bydd ei fideo wedi'i ddiffodd. Er mwyn defnyddio'r meicroffon a dechrau'r fideo mae angen clicio'r ddwy eicon yn y sgwariau coch yn y llun isod.

Noder: os nad yw'r defnyddiwr cyhoeddus wedi defnyddio Skype o'r blaen, gall gymryd peth amser i gael mynediad drwy'r ap gwe.  Mae'n werth ceisio ymuno â'r cyfarfod o leiaf 15 munud cyn yr amser a drefnwyd, i weld a all gysylltu.  Gall adael ac ailymuno â'r cyfarfod ar unrhyw adeg.

Diweddarwyd y dudalen: 03/04/2020 13:28:32