We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Galwadau Fideo

Mae Galwadau Fideo yn caniatáu i chi weld a chlywed y person rydych chi'n siarad ag ef/hi ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol ac yn caniatáu iddyn nhw eich gweld a'ch clywed chi. Mae hyn yn ffordd wych arall o gael cyfarfod wyneb yn wyneb â rhywun.

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio'r tiwtorial fideo byr hwn gan Microsoft ynghylch sut i wneud galwad fideo ar Skype for Business.

I wneud defnydd llawn o'r cyfleuster galwadau fideo, bydd angen gwe-gamera ac un ai unedau sain (bydd y rhain eisoes wedi'u gosod mewn gliniaduron a dyfeisiau symudol) neu glustffonau.

Gellir prynu unrhyw offer TG drwy ein tîm Caffael TG. I brynu offer Skype, cofnodwch alwad drwy'r  Ddesg Gymorth TG. Bydd angen i Lofnodwr Awdurdodedig gofnodi galwadau a bydd yn rhaid darparu côd cost.

Gwneud galwad fideo

Oce, beth am ddechrau! Yn gyntaf bydd angen ichi ddod o hyd i enw'r person rydych yn dymuno gwneud galwad fideo iddo/iddi drwy un ai ddefnyddio'r blwch chwilio neu drwy eich Rhestr Gysylltiadau.

 1. Gallwch ddod o hyd i'r blwch chwilio ar eich tudalen gysylltiadau Skype for Business, islaw'r tab Cysylltiadau.
 2. Cliciwch yn y blwch chwilio a theipiwch yr enw rydych yn dymuno chwilio amdano.
 3. Daliwch y llygoden dros lun y person yn y Rhestr Gysylltiadau a chliciwch ar yr eicon fideo ar y bar lansio cyflym.
 4. Bydd ffenestr fach yn ymddangos ar sgrin y person rydych yn ceisio cysylltu ag ef/hi.  Gall ef/hi ddewis derbyn neu anwybyddu eich cais.
 5. Bydd clicio ar enw neu lun y cyswllt ar y ffenestr yn derbyn y cais ac yn dechrau'r alwad fideo. Bydd clicio ar yr opsiwn 'ignore' ar y ffenestr yn gwrthod yr alwad.
 6. Os derbynnir yr alwad fideo, bydd y ffenestr sgwrsio yn ehangu er mwyn dangos y fideo.

   

Gallwch hefyd greu galwad fideo ar gyfer grŵp o bobl.  Er mwyn gwneud hyn, de-gliciwch ar y grŵp yn eich rhestr gysylltiadau a chliciwch 'Start Video Call'. Os nad ydych wedi creu unrhyw grwpiau, edrychwch ar sut i reoli eich cysylltiadau

Os ydych dim ond yn dymuno gwneud galwad sain, dilynwch yr un camau ond yn hytrach na chlicio ar yr eicon fideo yn y Bar Lansio Cyflym, cliciwch ar yr eicon 'sain' .

*Tip: Os ydych eisoes wedi dechrau Negeseua Gwib gyda'r cyswllt, gallwch glicio ar yr eicon fideo yn ffenestr y neges er mwyn newid Negeseua Gwib yn Alwad Fideo.

Yn y ffenestr galwad fideo, mae nifer o eiconau sy'n caniatáu i chi gael mynediad i wahanol swyddogaethau yn ystod yr alwad. Isod y mae rhai o'r rhai pwysig ac esboniad bras o'u swyddogaethau.

 1. Eicon Neges: Trwy glicio ar hwn, bydd yn agor y sgwrs destun yn eich galwad fideo ac yn caniatáu ichi anfon negeseuon testun at gyfranogwyr yr alwad fideo.
 2. Eicon Fideo: Bydd clicio ar yr eicon hwn yn stopio eich fideo rhag cael ei ddangos i gyfranogwyr eraill ond byddan nhw'n dal yn gallu eich clywed chi. Cliciwch arno eto er mwyn cychwyn eich fideo.
 3. Eicon Meicroffon: Distewi eich meicroffon.
 4. Eicon Sgrin: Bydd clicio ar yr eicon hwn yn rhoi nifer o opsiynau i chi. Mae rhai o'r opsiynau mwyaf defnyddiol yn cynnwys y gallu i rannu sgrin eich cyfrifiadur gyda chyfranogwyr eraill yn yr alwad, gwneud cyflwyniadau PowerPoint, rhannu a defnyddio bwrdd gwyn a chreu pleidlais.
 5. Botwm Coch: Terfynu'r alwad fideo.
 6. Eicon Plws: Caniatáu ichi ychwanegu cyfranogwyr eraill at yr alwad fideo.

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:24:26