We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gosod eich dyfais symudol

Bydd yr ap symudol Skype for Business ar eich iPhone neu eich iPad gwaith yn caniatáu i chi gael mynediad i Skype for Business unrhyw le y mae gennych fynediad i'r rhyngrwyd.Byddwch yn gallu defnyddio'r rhan fwyaf o gyfleusterau Skype for Business (Negeseua Gwib, sgwrs fideo a sain, lleoliad ac argaeledd ac ati) wrth symud.

Os ydych allan ar safle ond angen dangos rhywbeth rydych chi'n edrych arno i rywun yn y swyddfa yn gyflym, gallwch ddechrau sgwrs fideo yn hawdd o'ch iPhone neu'ch iPad. Os ydych yn rheoli tîm ystwyth, mae gan eich staff y gallu i ddiweddaru eu lleoliad a'u hargaeledd yn gyflym ac yn hawdd heb fod angen cyfrifiadur neu liniadur.

Sut ydw i'n defnyddio Skype for Business ar fy iPhone neu iPad?

Dylai'r ap Skype for Business fod eisoes wedi cael ei osod ar eich iPhone neu iPad gwaith. Fodd bynnag os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i'r ap Skype for Business ar eich dyfais, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG a fydd yn eich helpu chi i'w osod.

Cyn dechrau, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â'r rhyngrwyd un ai drwy Wi-Fi neu gysylltiad data symudol 3G / 4G. Byddwch chi ond yn gallu cael mynediad 3G / 4G os oes gan eich iPad neu iPhone garden SIM.

  1. Cliciwch ar yr ap Skype for Business a dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam sydd wedi'u nodi isod.
  2. Ar y sgrin gyntaf byddwch yn gweld neges ynghylch derbyn negeseuon gwybodaeth. Cliciwch 'Allow'
  3. Ar yr ail sgrin, cliciwch 'OK' er mwyn galluogi'r ap i gael mynediad at eich cysylltiadau.
  4. Ar y sgrin nesaf, cliciwch ar y saeth.
  5. Ar y dudalen ganlynol, cliciwch 'OK'.
  6. Ar y dudalen fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost gwaith llawn e.e. rpearce@sirgar.gov.uk a chliciwch ar ‘Advanced Options’ o dan eich cyfeiriad e-bost.
  7. *Ar y dudalen 'Advanced Options,' teipiwch ‘ntcarmcc\’ ac yna eich enw defnyddiwr e.e. ‘ntcarmcc\rpearce’ yn y blwch cyntaf. Peidiwch â newid unrhyw osodiadau eraill.
  8. Ar ôl i chi nodi eich manylion, cliciwch ar yr 'x' yn y gornel chwith uchaf. Bydd hyn yn eich tywys chi'n ôl i'r dudalen 'Sign-in'. Cliciwch ar y saeth er mwyn symud ymlaen i'r sgrin nesaf.
  9. Nodwch eich cyfrinair (dyma'r cyfrinair y byddech fel arfer yn ei ddefnyddio i fewngofnodi i'ch cyfrifiadur) pan ofynnir ichi wneud hynny a chliciwch ar 'Sign-in'. Os byddwch yn cael gwall-neges, sicrhewch fod gennych gysylltiad Wi-Fi neu ddata symudol 3G / 4G. Os nad oes gennych gysylltiad, ewch yn ôl i gam '5' ac ail-nodwch y manylion yn y sgrin 'Advanced Options.'
  10. Os ydych yn gosod yr ap Skype for Business ar iPhone, gofynnir i chi nodi eich rhif ffôn symudol ar gyfer y ddyfais. Ar ôl ichi nodi hyn, gwasgwch ar y saeth. Mae'n bosibl y cewch chi neges yn gofyn i chi uno rhai nodweddion o ran gwneud galwadau.  Os bydd hyn yn ymddangos, sweipiwch i'r chwith ar y sgrin gyntaf ac yna gwasgwch 'Got it' ar yr ail sgrin.

*Tip: Er mwyn cael y symbol ‘\’ gwasgwch yr eicon ‘123’ ar y bysellfwrdd ac wedyn yr eicon ‘#+=’.

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:24:10