We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Equipment

Er mwyn gwneud y gorau o Skype for Business ar eich cyfrifiadur, bydd angen gwe-gamera a chlustffonau arnoch a fydd yn eich galluogi chi i wneud y gorau o'ch galwadau fideo a sain.

Sylwch: Mae eisoes gan liniaduron, iPads ac iPhones gamera, meicroffon ac unedau sain yn rhan ohonynt felly os ydych yn defnyddio'r dyfeisiau hyn, nid oes angen prynu offer ychwanegol. Fodd bynnag mae'n bosibl y byddwch yn dymuno prynu clustffonau ar gyfer eich gliniadur er mwyn cynnal galwadau annibynnol.

Os ydych yn dymuno prynu'r offer isod, gofynnwch i'ch Llofnodwr Awdurdodedig gofnodi galwad gyda'r Ddesg Gymorth TG, a bydd angen côd cost cyn y gellir cyflwyno'r archeb.

Diweddarwyd y dudalen: 29/07/2020 14:24:45