We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rheoli Cysylltiadau

Gallwch ddewis cadw enwau pobl rydych yn cyfathrebu'n gyson â nhw ar Skype for Business fel cysylltiadau. Mae hyn yn osgoi'r drafferth o orfod chwilio amdanyn nhw bob tro y mae angen ichi gysylltu â nhw. Caiff cysylltiadau eu cadw yn eich 'Contacts List' a gellir eu trefnu yn grwpiau penodol.

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio'r tiwtorial fideo byr hwn gan Microsoft ynghylch ychwanegu cysylltiadau ar Skype for Business.

Ychwanegu Cyswllt

 1. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw neu gyfeiriad e-bost y person.
 2. Wrth ichi deipio yn y blwch chwilio, byddwch yn sylwi bod y sgrin yn newid yn awtomatig i My Contacts, sy'n eich galluogi chi i chwilio yn y llyfr cyfeiriadau mewnol.
 3. Ar ôl ichi ddod o hyd i'r cyswllt perthnasol, de-gliciwch ar y llun, gwasgwch ar Add to Contacts List a dewiswch at ba grŵp cyswllt yr hoffech eu hychwanegu nhw.

Yn ogystal mae'n bosibl ychwanegu cysylltiadau o'r sefydliadau allanol sydd wedi'u ffedereiddio. I wneud hyn, bydd angen ichi deipio cyfeiriad e-bost llawn y person yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd eu hychwanegu nhw at grŵp neu restr gysylltiadau.

Sut ydw i'n creu grwpiau?

Gallwch greu a threfnu pobl mewn grwpiau er mwyn eich galluogi chi i gyfathrebu â grŵp cyfan o gysylltiadau ar yr un pryd neu er mwyn cysylltu'n gyflym ag aelod unigol o'r grŵp hwnnw.

Pan fyddwch yn dewis y tab 'Grwpiau', fe welwch fod dau grŵp rhagosodedig sef 'Favourites' ac 'Other Contacts'. Gallwch ddewis un ai ychwanegu cysylltiadau o dan y pennawd 'Other Contacts' neu gallwch greu eich grwpiau eich hunain. Rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud eich grwpiau eich hunain er mwyn ei gwneud hi'n haws rheoli eich cysylltiadau.

 1. I greu grŵp newydd, cliciwch ar yr eicon Add a Contact
 2. Dewiswch Create a New Group
 3. Enwch y grŵp drwy deipio yn y blwch testun.

Ychwanegu Cysylltiadau at Grŵp Newydd

Er mwyn ychwanegu person sydd heb fod yn gyswllt presennol at grŵp rydych wedi'i greu, chwiliwch am y person yr hoffech ei ychwanegu at y grŵp, de-gliciwch ar y cyswllt, dewiswch Add to Contacts List a dewiswch y grŵp perthnasol o'r opsiynau.

I gopïo cyswllt presennol i grŵp gwahanol, de-gliciwch ar y cyswllt, gwasgwch ar Copy Contact To a dewiswch y grŵp perthnasol o'r opsiynau.

Pethau y gallwch chi eu gwneud gyda'ch grwpiau

Trwy dde-glicio ar unrhyw un o'ch grwpiau, byddwch yn cael nifer o opsiynau a fydd yn eich galluogi chi i gyfathrebu â'r grŵp cyfan ar yr un pryd. Gallwch:

 • Rheoli eich rhestr grwpiau drwy symud y grŵp i fyny ac i lawr
 • Creu grŵp newydd
 • Anfon neges wib at eich holl gysylltiadau yn y grŵp 
 • Dechrau Galwad Gynadledda
 • Dechrau Galwad Fideo
 • Anfon neges e-bost Outlook
 • Trefnu cyfarfod yn Outlook
 • Copi (mae hyn yn eich galluogi chi i gopïo pob cyfeiriad e-bost unigol aelodau'r grŵp i'ch clipfwrdd er mwyn i chi eu gludo nhw i e-bost neu galendr o'ch dewis)

Diweddarwyd y dudalen: 20/03/2020 10:54:07