We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gosodiadau ffôn

Nodwedd Bysell/Botwm Côd Cysylltiedig Côd Canslo
Trosglwyddo Galwad amh amh
Hawlio'r galwad yn ôl amh amh
Ateb galwad - Grŵp amh * 6  amh
Ateb galwad - Estyniad arall amh ** 6 - rhif estyniad amh
Ailgyfeirio pob galwad amh * 8 - rhif estyniad / * 89 rhif symudol # # 8
Ailgyfeirio os yw'n brysur amh ** 70 - rhif estyniad / ** 70 9 rhif symudol ** 72
Ailgyfeirio os na fydd ateb amh ** 71 - rhif estyniad / ** 71 9 rhif symudol ** 74
Gofyn am alwad yn ôl yn awtomatig amh 1 # 1
Peidiwch â tharfu amh * 5 # 5

Galwad Cynadledda

  • Deialwch y rhif estyniad/ rhif ffôn
  • Pan fyddan nhw'n ateb gwasgwch y botwm Trosglwyddo Galwad a deialwch y rhif nesaf y dymunwch iddo ymuno â'r galwad cynadledda
  • Daliwch ati i wneud hyn tan ichi ddeialu pawb sydd eu hangen
  • Gwasgwch trosglwyddo eto i orffen y galwad cynadledda a bydd pawb wedi'u cysylltu

Diweddarwyd y dudalen: 29/03/2018 14:03:39