We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Windows 10

Windows 10 yw Microsoft diweddaraf a "olaf" system weithredu, o hyn ymlaen fe fydd diweddariadau cyfnodol i Windows 10 yn hytrach na newidiadau mawr (Windows XP i 7, er enghraifft).  Fel rhan o'n cytundeb Trwyddedu, gall pob peiriant o fewn yr awdurdod elwa o'r nodweddion sydd ar gael.  Porwch yr adran hon am awgrymiadau, awgrymiadau a chyngor ynghylch sut mae'r broses uwchraddio yn gweithio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich dyfais.

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2020 17:18:19