We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Diweddariadau Nodweddion Windows 10

Pam mae angen i ni osod diweddariadau nodweddion?

Mae Microsoft yn rhyddhau "Diweddariad Nodweddion" yn rheolaidd ar gyfer Windows 10 er mwyn gwella perfformiad, diweddaru meddalwedd a rhoi sylw i unrhyw faterion diogelwch. Fel arfer, mae'r rhain yn digwydd bob 6 mis ac fel rhan o'n cytundeb trwyddedu â Microsoft mae disgwyl i ni gadw at safon benodol. Byddwn yn dechrau cyflwyno'r nodweddion diweddaraf cyn bo hir er mwyn diweddaru holl ddyfeisiau Windows 10, gyda'r bwriad o ddiweddaru bob blwyddyn wedi hynny.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud

Cyn hir bydd diweddariad ar gael yn y 'Software Centre', bydd hwn ar gael i chi ei osod yn eich amser eich hun. Gan ddibynnu ar eich cyflymder rhyngrwyd wrth weithio o bell gall gymryd hyd at 2 awr ond yn aml mae'n llawer cyflymach, felly paratowch i redeg hyn yn ystod amser pryd na fydd angen eich dyfais arnoch chi. Rydym yn argymell eich bod yn gweithredu'r diweddariad cyn i chi adael am y diwrnod. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm "install" a chloi (peidiwch ag allgofnodi) eich dyfais.

Sut y bydd diweddariadau nodweddion yn cael eu gosod yn awtomatig

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn targedu dyfeisiau Windows fesul safle lle mae angen y diweddariad dan sylw, gyda hyn byddwch yn gweld, os cysylltwch â'r rhwydwaith ar unrhyw safle corfforaethol, y bydd y diweddariad yn cael ei lawrlwytho'n dawel yn y cefndir.

Ar ôl lawrlwytho'r diweddariad i'ch dyfais, byddwch yn derbyn neges yn eich annog i ailgychwyn y ddyfais er mwyn cymhwyso'r newidiadau (byddem yn eich cynghori i ailgychwyn eich dyfais ar ddiwedd y dydd er mwyn caniatáu i'r newidiadau gael eu cymhwyso).

Sut i osod y diweddariad yn eich amser eich hun

1. Agorwch y 'Software Centre' drwy glicio ar yr eicon ar eich bwrdd gwaith, a chlicio ar "Updates".

2. Darllenwch y rhybudd, a phan fyddwch yn barod, cliciwch ar "Install".

3. Bydd y 'Software Centre' yn lawrlwytho'r ffeiliau angenrheidiol ac yn dechrau ar y gwaith uwchraddio. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall ar ôl gwneud hwn.

Diweddarwyd y dudalen: 21/08/2020 16:27:59