We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyfarfodydd Rhithwir y Bwrdd Gweithredol

Cwestiynau heb Rybudd

Gall aelodau anweithredol sy'n mynychu cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol ofyn cwestiynau ar eitemau busnes ar yr agenda a siarad ar yr eitemau hynny ar yr amod eu bod wedi cael caniatâd yr Arweinydd yn gyntaf, fel Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol, (neu yn ei absenoldeb) y Dirprwy Gadeirydd.  Os ydych chi'n dymuno gwneud hynny, a wnewch chi dilyn y trefniadau arferol ond copïo mewn y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i'r e-bost er mwyn iddi gallu gwneud yn siwr bod caniatâd wedi'i rhoi a darparu dolen ichi gael mynediad i'r cyfarfod a chymryd rhan. Yn ôl yr arfer rhaid i chi hysbysu'r Prif Weithredwr erbyn hanner dydd ar y dydd Gwener cyn cyfarfod dydd Llun y Bwrdd Gweithredol o'ch presenoldeb arfaethedig, gan nodi'n glir eitem yr agenda ac a ydych chi'n bwriadu gofyn cwestiwn, neu siarad ar y mater, neu'r ddau.

Adroddiadau Eithriedig

Bydd yn ofynnol i Aelodau Anweithredol adael y cyfarfod os penderfyna'r cyfarfod gyflwyno sesiwn caeedig. Fodd bynnag, bydd adroddiadau eithriedig yn cael eu dosbarthu i Gadeirydd y Cyngor, i Arweinydd a Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid, ac i Gadeirydd y Pwyllgor Craffu perthnasol yn y cyfarfod a chaniateir i Gadeirydd y Cyngor, i Arweinydd a Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid ac i Gadeiryddion yr holl Bwyllgorau Craffu aros yn sesiwn caeedig cyfarfod y Bwrdd Gweithredol. Gall Arweinwyr a Dirprwy Arweinwyr y Gwrthbleidiau hefyd weld adroddiadau eithriedig awr cyn i'r cyfarfod ddechrau. Unwaith eto, a allwch chi roi gwybod i'r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd erbyn hanner dydd, ddydd Gwener, cyn cyfarfod y Bwrdd Gweithredol a gynhelir ar y Llun eich bod am weld yr adroddiadau hyn ac aros wrth iddynt gael eu trafod. Yna bydd hi'n gallu gwneud y trefniadau angenrheidiol

Diweddarwyd y dudalen: 16/06/2020 15:19:48