We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cefnogi Gwasanaethau Critigol yn ystod COVID-19

Diolch i chi am gynnig helpu pobl yn ystod Covid 19. Yn dibynnu ar ba rôl rydych chi wedi'i dyrannu, cliciwch ar un o'r adrannau isod i gwblhau'r hyfforddiant gofynnol i'ch cefnogi:

 

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2020 16:45:28