We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cadw Pellter Cymdeithasol

Ar 7 Ebrill 2020, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ofyniad cyfreithiol bod yn rhaid i bob cyflogwr sicrhau ei fod yn cymryd camau rhesymol fel y gall ein staff gynnal pellter corfforol o 2 fetr yn y gweithle. Yn syml, mae'n golygu bod pobl yn aros yn ddigon pell oddi wrth ei gilydd fel na all y coronafeirws ledaenu o un person i'r llall.

Cadw pellter cymdeithasol yn y gwaith

Anogir staff i lynu wrth y canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn y gwaith ac rydym yn cymryd pob cam posibl i ddiogelu staff sy'n parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r cyhoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Gadw Pellter Cymdeithasol a'r hyn y mae'n ei olygu i chi yma

Diweddarwyd y dudalen: 15/12/2020 17:39:52