We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Codi a Chario (Gwrthrychau)

Os ydych wedi cael eich pennu i waith gwirfoddol lle bydd angen hyfforddiant arnoch mewn Codi a Chario, cliciwch yma i wylio'r fideo hyfforddi yn ei gyfanrwydd.

Gofynnir i chi hefyd lawrlwytho'r dogfennau isod am arweiniad o ran Codi a Chario a chodi, gostwng, gwthio, tynnu, cludo a chynnal llwyth.

Lawrlwythiadau

Trin Llaw Arfer Gweithio Diogel

Beth Yw Trin  Llaw (Theori) (600KB, pdf)

Lawrlwythiadau

Codi, Cario a Gostwng Blwch

SSOW Codi, Cario A Gostwng Blwch (1MB, pdf)

Lawrlwythiadau

Gostwng Codi

SSOW Gostwng Codi (677KB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 25/06/2020 08:49:51