We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Codi a Chario (Gwrthrychau)

Os ydych wedi cael eich pennu i waith gwirfoddol lle bydd angen hyfforddiant arnoch mewn Codi a Chario, cliciwch yma i wylio'r fideo hyfforddi yn ei gyfanrwydd.

Gofynnir i chi hefyd lawrlwytho'r dogfennau isod am arweiniad o ran Codi a Chario a chodi, gostwng, gwthio, tynnu, cludo a chynnal llwyth.

Lawrlwythiadau

Trin Llaw Arfer Gweithio Diogel

Beth Yw Trin  Llaw (Theori) (600KB, pdf)

Lawrlwythiadau

Codi, Cario a Gostwng Blwch

SSOW Codi, Cario A Gostwng Blwch (1MB, pdf)

Lawrlwythiadau

Gostwng Codi

SSOW Gostwng Codi (677KB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 25/06/2020 08:49:51