We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyfarpar Diogelu Personol

Ar hyn o bryd, nid yw'n ofynnol i'r staff wisgo Cyfarpar Diogelu Personol ychwanegol yn y swyddfa.

Caiff hyn ei adolygu a'i ddiwygio'n barhaus yn unol ag argymhellion y Llywodraeth. Cyngor cyfredol y Llywodraeth yw mai dim ond mewn amgylcheddau meddygol mae'n ofynnol i wisgo Cyfarpar Diogelu Anadlol (RPE), ac mewn lleoliadau eraill lle darperir gofal i bobl sydd naill ai â symptomau coronafeirws, sydd wedi profi'n gadarnhaol ar ei gyfer neu sydd wedi cael diagnosis meddygol, a lle na all staff gadw pellter cymdeithasol digonol wrth ddarparu gofal neu ymyriadau eraill.

Bydd angen cynnal asesiadau risg penodol ar gyfer staff nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd megis mewn depos neu ym meysydd adeiladu, arlwyo a gofal cymdeithasol. Penderfynir a yw Cyfarpar Diogelu Personol yn ofynnol fel rhan o'r asesiad risg y bydd eich rheolwr yn ei gwblhau.

Cliciwch ar Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Gofal os ydych yn gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen: 20/08/2020 15:32:52