We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Gyfathrebu

Os ydych chi wedi cael eich penodi i rôl sy'n gofyn am ryngweithio â chwsmeriaid, defnyddiwch yr adnoddau isod i'ch helpu chi i adnewyddu eich sgiliau cyfathrebu. Byddant yn helpu i'ch cefnogi yn eich rôl:

(Cam)Gyfathrebu

Hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmeriaid: Peidiwch byth â Dadlau

Delio â Chwsmeriaid dig – Iaith Ymosodol

Sut i drin cwsmeriaid anghwrtais - gwrando a deall

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2020 16:44:26