We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Trefniadau Glanhau yn ystod Covid-19

Os gofynnwyd i chi ddiweddaru'ch gwybodaeth am lanhau fel rhan o rôl, edrychwch ar y fideo hyfforddi.

Edrychwch ar y canllawiau a'r cyngor ar gyfer staff glanhau a fydd angen blaenoriaethu'r arferion glanhau.​

Cyfarwyddiadau Glanhau

Trefniadau Glanhau Gwell

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2020 14:19:50