We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Trefniadau Glanhau yn ystod Covid-19

Os gofynnwyd i chi ddiweddaru'ch gwybodaeth am lanhau fel rhan o rôl, edrychwch ar y fideo hyfforddi.

Edrychwch ar y canllawiau a'r cyngor ar gyfer staff glanhau a fydd angen blaenoriaethu'r arferion glanhau.​

Cyfarwyddiadau Glanhau

Trefniadau Glanhau Gwell

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2020 14:19:50