We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Mae pawb yn ceisio ymdopi ag effaith COVID-19, yn enwedig yn sgil y cais i unigolion aros i mewn a chadw at y cyfyngiadau symud cymaint â phosibl. Efallai fod hyn wedi bod yn haws i ambell un na'i gilydd, ond i'r unigolion hynny sy'n byw gydag Awtistiaeth, gall y diffyg rheolaeth a threfn fod yn llethol.

Lluniwyd y ffilm ganlynol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth - Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Diweddarwyd y dudalen: 13/11/2020 12:18:01