We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Mae pawb yn ceisio ymdopi ag effaith COVID-19, yn enwedig yn sgil y cais i unigolion aros i mewn a chadw at y cyfyngiadau symud cymaint â phosibl. Efallai fod hyn wedi bod yn haws i ambell un na'i gilydd, ond i'r unigolion hynny sy'n byw gydag Awtistiaeth, gall y diffyg rheolaeth a threfn fod yn llethol.

Lluniwyd y ffilm ganlynol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth - Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Diweddarwyd y dudalen: 13/11/2020 12:18:01