We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Mae pawb yn ceisio ymdopi ag effaith COVID-19, yn enwedig yn sgil y cais i unigolion aros i mewn a chadw at y cyfyngiadau symud cymaint â phosibl. Efallai fod hyn wedi bod yn haws i ambell un na'i gilydd, ond i'r unigolion hynny sy'n byw gydag Awtistiaeth, gall y diffyg rheolaeth a threfn fod yn llethol.

Lluniwyd y ffilm ganlynol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth - Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Diweddarwyd y dudalen: 13/11/2020 12:18:01