We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cefnogi Gwasanaethau Gofal yn ystod Covid–19:

Os gofynnwyd i chi weithio i wasanaeth gofal rheng flaen, bydd angen i chi ymgyfarwyddo â'r clipiau dysgu neu'r dolenni cyswllt a bydd angen i chi gwblhau'r e-ddysgu ar-lein os yw'n briodol o fewn pob adran isod. 

Bydd yn ofynnol i chi wylio'r cyrsiau hyfforddi yn eu cyfanrwydd cyn cwblhau eich Cofnod Sgiliau a gwirio eich gwybodaeth dros y ffôn gydag Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu.

Ar ôl cwblhau'r asesiad sgiliau sy'n seiliedig ar waith, gofynnir i chi anfon copi i flwch post y Staff Hub

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi casglu rhai o’ch cwestiynau cyffredin i ddarparwyr a staff gofal ledled Cymru. Cliciwch yma i weld y rhestr

Diweddarwyd y dudalen: 04/05/2020 16:23:25