We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cefnogi Gwasanaethau Gofal yn ystod Covid–19:

Os gofynnwyd i chi weithio i wasanaeth gofal rheng flaen, bydd angen i chi ymgyfarwyddo â'r clipiau dysgu neu'r dolenni cyswllt a bydd angen i chi gwblhau'r e-ddysgu ar-lein os yw'n briodol o fewn pob adran isod. 

Bydd yn ofynnol i chi wylio'r cyrsiau hyfforddi yn eu cyfanrwydd cyn cwblhau eich Cofnod Sgiliau a gwirio eich gwybodaeth dros y ffôn gydag Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu.

Ar ôl cwblhau'r asesiad sgiliau sy'n seiliedig ar waith, gofynnir i chi anfon copi i flwch post y Staff Hub

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi casglu rhai o’ch cwestiynau cyffredin i ddarparwyr a staff gofal ledled Cymru. Cliciwch yma i weld y rhestr

Diweddarwyd y dudalen: 01/02/2021 13:36:57