We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl

Os ydych wedi cael eich adleoli i wasanaethau Anableddau Dysgu, bydd angen i chi gwblhau'r modiwl e-ddysgu Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol.

Yn y blwch chwilio am gyrsiau, chwiliwch am "PBS Arc". Bydd angen i chi fewngofnodi fel gwestai, ac fel gwestai, ni fyddwch yn gallu cadw eich sgôr na'r hysbysiad eich bod wedi pasio. Bydd angen i chi dynnu ciplun fel tystiolaeth. I gael tystysgrif, bydd angen i chi fewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair os oes gennych rai.

Os oes angen cymorth arnoch i gael mynediad at y modiwl e-ddysgu, rydym wedi llunio canllaw cam wrth gam defnyddiol

Bydd angen i chi hefyd wylio'r fideo isod:

An introduction to PBS

PBS Awareness

Please use the PDF below for instructions on how to access the free PBS awareness e-learning

Diweddarwyd y dudalen: 28/04/2020 09:37:51