We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Codi a Chario

Bydd y fideos hyfforddiant Codi a Chario a'r deunydd i'w lawrlwytho yn ymdrin â'r holl sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch er mwyn gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen fel rhan o'ch rôl dros dro.

Pan fyddwch yn cyflawni gweithgareddau codi a chario, mae'n rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd y gofalwr profiadol bob amser a gofyn am gyngor os ydych yn ansicr ar unrhyw adeg ynghylch beth ddylech chi ei wneud nesaf.

Gwyliwch y fideo hyfforddiant hwn yn ei gyfanrwydd a darllenwch y dogfennau isod am y gweithdrefnau cam wrth gam ar gyfer y Systemau Gweithio Diogel ar gyfer y technegau codi a chario canlynol.

Isod, ceir cyngor ychwanegol i reolwyr sy’n cynorthwyo hyfforddiant codi a chario yn y gwaith yn y Gofalwyr Cymorth Gofal Cartref a Gofal Preswyl - Canllaw i Reolwyr (Codi a Chario)

Lawrlwythiadau

Ffitio a thynnu sling mewn cadair gan ddefnyddio cynfasau llithro

Ffitio A Thynnu Sling Mewn Cadair Gan Ddefnyddio Cynfasau Llithro (1MB, pdf)

Lawrlwythiadau

Rholio Corfforol I Ffitio a Thynnu Sling Yn y Gwely

Rholio Corfforol I Ffitio A Thynnu Sling Yn Y Gwely (1MB, pdf)

Lawrlwythiadau

Codi o'r Gwely i'r Gadair / Cadair i'r Gwely

Cymraeg SSOW Codi O'r Gwely I'r Gadair Cadair I'r Gwely (909KB, pdf)

Lawrlwythiadau

Ffitio a symud sling ar wely gan ddefnyddio cynfasau

Ffitio A Symud Sling Ar Wely Gan Ddefnyddio Cynfasau Llithro Fflat Hyd Llawn (2MB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 06/05/2020 09:36:44