We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Codi a Chario

Bydd y fideos hyfforddiant Codi a Chario a'r deunydd i'w lawrlwytho yn ymdrin â'r holl sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch er mwyn gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen fel rhan o'ch rôl dros dro.

Pan fyddwch yn cyflawni gweithgareddau codi a chario, mae'n rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd y gofalwr profiadol bob amser a gofyn am gyngor os ydych yn ansicr ar unrhyw adeg ynghylch beth ddylech chi ei wneud nesaf.

Gwyliwch y fideo hyfforddiant hwn yn ei gyfanrwydd a darllenwch y dogfennau isod am y gweithdrefnau cam wrth gam ar gyfer y Systemau Gweithio Diogel ar gyfer y technegau codi a chario canlynol.

Isod, ceir cyngor ychwanegol i reolwyr sy’n cynorthwyo hyfforddiant codi a chario yn y gwaith yn y Gofalwyr Cymorth Gofal Cartref a Gofal Preswyl - Canllaw i Reolwyr (Codi a Chario)

Lawrlwythiadau

Ffitio a thynnu sling mewn cadair gan ddefnyddio cynfasau llithro

Ffitio A Thynnu Sling Mewn Cadair Gan Ddefnyddio Cynfasau Llithro (1MB, pdf)

Lawrlwythiadau

Rholio Corfforol I Ffitio a Thynnu Sling Yn y Gwely

Rholio Corfforol I Ffitio A Thynnu Sling Yn Y Gwely (1MB, pdf)

Lawrlwythiadau

Codi o'r Gwely i'r Gadair / Cadair i'r Gwely

Cymraeg SSOW Codi O'r Gwely I'r Gadair Cadair I'r Gwely (909KB, pdf)

Lawrlwythiadau

Ffitio a symud sling ar wely gan ddefnyddio cynfasau

Ffitio A Symud Sling Ar Wely Gan Ddefnyddio Cynfasau Llithro Fflat Hyd Llawn (2MB, pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 06/05/2020 09:36:44