We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

CYFARPAR DIOGELU PERSONOL

Gall defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol yn anghywir beri risg ychwanegol i'ch hunan, eich cydweithwyr, eich teulu a'ch ffrindiau.   

Defnyddiwch y fideo isod i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gweithdrefnau a'r polisïau sydd gennym ar waith:

Ar ôl tynnu eich Cyfarpar Diogelu Personol yn unol â'r cyfarwyddyd yn y clip rydych yn ei wylio, mae'n bwysig eich bod yn golchi'ch dwylo yn y modd cywir cyn ymgymryd ag unrhyw dasgau pellach.

Diweddarwyd y dudalen: 19/10/2020 10:53:05