We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

CYFARPAR DIOGELU PERSONOL

Gall defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol yn anghywir beri risg ychwanegol i'ch hunan, eich cydweithwyr, eich teulu a'ch ffrindiau.   

Defnyddiwch y fideo isod i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gweithdrefnau a'r polisïau sydd gennym ar waith:

Ar ôl tynnu eich Cyfarpar Diogelu Personol yn unol â'r cyfarwyddyd yn y clip rydych yn ei wylio, mae'n bwysig eich bod yn golchi'ch dwylo yn y modd cywir cyn ymgymryd ag unrhyw dasgau pellach.

Diweddarwyd y dudalen: 19/10/2020 10:53:05