We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dementia

Ar adegau o newid, megis COVID-19, tarfir i raddau ar fywyd a threfn arferol unigolyn sy'n byw gyda dementia, ond mae cadw cymaint â phosibl o bethau yn eu lle yn hanfodol.

Efallai y bydd yr unigolyn yn poeni nad yw wedi bod allan i wneud ei weithgareddau arferol nac wedi gweld pobl y bydden nhw'n eu gweld fel arfer, ac efallai eu bod yn ddryslyd.

Ar yr adeg hon, treuliwch ychydig o funudau i dawelu eu meddyliau (gan gadw'r pellter diogel o 2 fetr).  Mae hefyd yn bwysig eich bod yn ceisio neilltuo ychydig o'r amser rydych chi'n ei dreulio yn cefnogi'r unigolyn hwnnw i gyfnewid rhai adegau gwerthfawr - gellir cael syniadau yma

Os yw unigolion yn derbyn cymorth gofal cymdeithasol, efallai na fydd eu gofalwyr rheolaidd ar gael i'w cynorthwyo drwy'r amser. Os ydych yn cefnogi rhywun sy'n byw gyda dementia am y tro cyntaf, gweler isod rhai fideos i'ch helpu i ddefnyddio'r dulliau cywir.

Mae'r Social Care Institute for Excellence yn cynnig modiwl e-ddysgu am ddim i chi ei gyrchu. Bydd angen i chi sgrolio i lawr y dudalen i'r adran "Dechrau Astudio nawr" i gofrestru ar y cwrs hwn.

Os yw'r person rydych yn ei gynorthwyo wedi drysu ac mae gennych bryderon, mae'n BWYSIG eich bod yn rhoi gwybod am y rhain i'r goruchwyliwr, arweinydd y tîm neu'r swyddog cyswllt gwirfoddolwyr yr ydych yn gweithio o dan ei gyfarwyddyd. 

 

 

Mae bwydlen newydd o fwyd bys yn helpu cleifion â dementia

Canllaw ar fwydo rhywun â dysffagia

Byw gyda Dementia

Enghreifftiau da a drwg o sut i gefnogi rhywun â Dementia

Ymateb Henry i gerddoriaeth - Hyd yn oed pan nad yw rhywun sy'n byw gyda dementia yn siarad llawer, mae'n syndod sut y gall fywiogi pan fydd yn gwrando ar dôn mae'n dwlu arni. Efallai y bydd hyd yn oed yn canu

Diweddarwyd y dudalen: 16/04/2021 16:52:29