We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Diogelu

Bydd angen i chi fewngofnodi yma i gwblhau'r modiwl e-ddysgu hwn.

Gweler isod amrywiaeth o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi pan fyddwch yn eich rôl dros dro

Lawrlwythiadau

Os oes gennych bryder ynghylch mater diogelu, gweler y ddogfen amgaeedig i gael manylion cyswllt a chymorth

Safeguarding Referral Details Cymraeg (301KB, pptx)

Diweddarwyd y dudalen: 01/05/2020 09:05:03